Back

ⓘ רשימות - רשימות, חבד, רשימת פלאי תבל, מבית המוות, רשימה, בחירות, רשימת תפוצה, כחול לבן ..
                                               

רשימות (חב"ד)

רשימות הן שלוש מחברות שנמצאו בחדרו של רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד לאחר פטירתו בשנת תשנ"ד המכילות חידושי תורה שכתב לעצמו, יומן וכן חוברות שאת חלקן התעתד להוציא לאור, אך לא הודפסו. הרשימות הוצאו לאור על ידי קה"ת, הוצאת הספרים הרשמית של חסידות חב"ד.

                                               

רשימת פלאי תבל

רשימות פלאי תבל הן רשימות שנערכו לאורך ההיסטוריה האנושית בניסיון לקטלג קבוצות של אתרים מרשימים ביותר או הישגים הנדסיים ייחודיים. שבעת פלאי תבל של העולם העתיק היא הרשימה הידועה הראשונה של מבנים יוצאי דופן. הרשימה הייתה מבוססת על כתבים הלניים שונים וכללה שבעה מבנים אשר הוקמו בעת העתיקה ונחשבו להישגים אנושיים יוצאי דופן. רשימת שבעת פלאי תבל הולידה מספר רב של גרסאות לאורך כל הדורות. בין הגרסאות המוקדמות הידועות היו אלו של המשורר הרומאי מארטיאליס, ושל הבישוף גרגוריוס מטור. עם הזמן, ובהשפעת גורמים כמו פגעי הטבע, השחתה ועליית הנצרות, אתרים רומיים כמו הקולוסיאום החלו להופיע ברשימות. היסטוריונים מו ...

                                               

רשימות מבית המוות

רשימות מבית-המוות הוא רומן משנת 1862 מאת הסופר הרוסי פיודור דוסטויבסקי. ברומן מסופר על חייו של אסיר-פרך בשם אלכסנדר פטרוביץ גוריאנציקוב אשר נשפט לעשר שנים של עבודות-פרך בסיביר על רצח אשתו. הרומן מתרכז בהצגת חיי היום-יום במחנה העבודה. הוא מורכב מאוסף רשימות של הגיבור אשר מספרות על האסירים השונים, תנאי המחיה, המשמעת והענישה, ועוד נושאים רבים מחיי המחנה.

                                               

רשימה (בחירות)

רשימה היא מכשיר פוליטי-מנהלי המשמש במסגרת ניהול מערכות בחירות פרלמנטריות או מוניציפליות שאינן מבוססות על בחירה אישית בלבד במועמדים - קרי, בבחירות בשיטה היחסית או בשיטת הטופס הכללי. היא מאפשרת בחירה במועמדים על בסיס קבוצתי, אך בגרסאות שונות שלה מאפשרת גם לתת תמיכה אישית למועמדים מתוך אותה קבוצה.

                                               

רשימת תפוצה

רשימת תפוצה היא רשימה של נמענים שמנהל אדם, גוף או הנמענים עצמם, לשם משלוח דואר לנמענים אלו. רשימות תפוצה נפוצות מאוד באתרי חדשות, כך כול הקוראים מקבלים את המידע באותו רגע.

                                               

כחול לבן (רשימה)

כחול לבן היא רשימה וסיעה בכנסת, ציונית ליברלית ישראלית. הרשימה הוקמה בינואר 2019 לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת מאיחוד מפלגות חוסן לישראל ותל"ם יחד עם יש עתיד. במרץ 2020 התפצלו יש עתיד ותל"ם מהסיעה ובכנסת ה-23 היא כוללת את חברי חוסן לישראל, אליהם הצטרפה חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה ממפלגת יש עתיד. לאחר חקיקת החוק הנורווגי הצטרפו לסיעה גם חברות הכנסת מיכל קוטלר-וונש שהשתייכה למפלגת תל"ם שעזבה אותה אחרי פיזור הכנסת ותהלה פרידמן שהשתייכה למפלגת יש עתיד.