ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

תשבו כעין תדורו

תשבו כעין תדורו הוא כלל הלכתי לפיו מצוות הישיבה בסוכה צריכה להתקיים באופן מקביל לנוהג המקובל בעת מגורי האדם בביתו הקבוע. משמעות הכלל נוגעת לדרך קיום מצוות אכילה בסוכה, שינה בסוכה ומעשים שונים אחרים שבשגרה, שדרך קיומם בסוכה נגזרת מכלל זה.

                                               

ערב פסח שחל בשבת

בלוח השנה העברי הקבוע מאורע זה קורה בהפרשים של 3 עד 20 שנים ובסך הכל בכ-11.5% מכלל השנים. גם בזמן שבית המקדש היה קיים מאורע זה לא היה רגיל, ייתכן שבכוונה היו מעברים את השנה או ממלאים או מחסרים את חודש אדר כדי למנוע מערב פסח לחול בשבת. במאתיים השנ ...

                                               

ערב פסח

ערב פסח הוא היום שבא לפני חג הפסח - י"ד בניסן. בנוסף למנהגים הכלליים של ערב חג, ליום זה מספר מצוות ומנהגים מיוחדים, על מנת להתכונן לחג הפסח. לפי הכלל לא בד"ו פסח, ערב פסח אינו חל בימים ראשון, שלישי וחמישי, כלומר הוא יכול לחול רק בימים שני, רביעי, ...

                                               

ערב ראש השנה

ב ערב ראש השנה, הוא כ"ט באלול, נהוגים מנהגים אחדים הקשורים בחג שבא מיד אחריו, ראש השנה. לפי הכלל לא אד"ו ראש, ערב ראש השנה אינו חל בימים שבת, שלישי וחמישי, כלומר הוא יכול לחול רק בימים ראשון, שני, רביעי ושישי.

                                               

עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא עיר אשר על פי המסורת היהודית הייתה מוקפת חומה כאשר בני ישראל התנחלו בארץ ישראל בהנהגתו של יהושע בן נון. בערים אלו יש מספר הלכות השונות ממקומות יישוב אחרים.

                                               

ארבע פרשיות

אַרְבַּע פָּרָשִׁיּוֹת הן פרשות מיוחדות שתקנו חז"ל לקרוא בנוסף לפרשת השבוע בארבע שבתות לאורך חודש אדר הסמוך לניסן, דהיינו בשנה רגילה חודש אדר ובשנה מעוברת אדר ב. השבתות עצמן נקראות בשמות מיוחדים: "פרשת שקלים", "פרשת זכור", "פרשת פרה", "פרשת החודש ...

                                               

בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר

בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר היא סוגיה בהלכות פורים העוסקת בזמני החיוב של בני אדם שעברו מעיר לכרך ולהפך בימי הפורים. שורש הסוגיה בכך שזמן קריאת המגילה ושאר מצוות הפורים תלוי במקומו של האדם, בן עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון הנקרא בן כרך ...

                                               

מקרא מגילה

מִקְרָא מְגִלָּה היא אחת ממצוותיו של פורים ואחת משבע המצוות שתקנו חכמים. לפי המצווה יש לקרוא בפורים את מגילת אסתר בלילה וביום, על מנת לפרסם את נס ההצלה מגזרות המן ולהודות עליו.

                                               

משלוח מנות

מִשְׁלֹחַ מָנוֹת היא אחת מן המצוות הנוהגות בחג פורים. על פי מצווה זו, על כל אדם לשלוח בפורים לרעהו מנות מזון, לפחות שתי מנות, לאדם אחד לפחות. מטרתה של המצווה היא ריבוי האחווה והרעות בעם ישראל בחג, וכן סיפוק צורכי מזון לעניים על מנת שיוכלו לערוך א ...

                                               

מתנות לאביונים

מתנות לאביונים היא אחת מהמצוות הנוהגות בחג פורים, והיא חלה על גברים ונשים כאחד. המצווה מחייבת כל אדם להעניק מתנות במהלך החג לשני אביונים לפחות, מתנה אחת לפחות לכל אחד.

                                               

תענית אסתר

בהלכה, תענית אסתר היא יום תענית הנהוג בי"ג באדר, ערב חג הפורים. לתענית זו תוקף של מנהג, ובשונה מצומות ישראל האחרים, איננה מוזכרת בתלמוד, אלא רק במדרש ובמקורות מאוחרים יותר מימי הגאונים על כן גדריה קלים יותר מהצומות האחרים.

                                               

חגיגת ארבעה עשר

חגיגת ארבעה עשר אינה חובה לרוב הדעות, והיא חלק מהקרבת קרבן הפסח. החגיגה אינה מוקרבת בתנאים הבאים: בשבת – בערב פסח שחל בשבת. במרובה – כגון שחבורת הפסח היו חבורה קטנה ומספיק להם אכילת קרבן פסח לבדו. בטומאה – אם קרבן פסח הוקרב בטומאה, כגון שרוב הציב ...

                                               

ליל הסדר

ליל הסדר או סדר פסח הוא טקס יהודי וסעודת חג, שחל בליל ט"ו בניסן, הלילה הראשון של חג הפסח. בחוץ לארץ מקיימים סעודה זו אף בלילה השני של פסח. המונח "סדר" השתמר ביהדות אשכנז. אצל יהדות ספרד הסעודה כונתה הגדה. בליל הסדר מתכנסים בדרך כלל במסגרת משפחתית ...

                                               

מטבח פסח

מעיקר הדין על פי ההלכה, אין צורך במטבח נפרד או בכלים נפרדים עבור פסח ואפשר להשתמש בפסח במטבח שבו משתמשים כל השנה בחמץ לאחר הכשרתו, ההכשרה כוללת ניקיון יסודי של השיש והכיור משיירי חמץ, ועירוי של מים רותחים מכלי ראשון על השיש והכיור. יש הנוהגים אף ...

                                               

ממחרת השבת

מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הוא הזמן הנקוב בתורה למנחת עומר התנופה ותחילת ספירת העומר, שבסופה מתקיים חג השבועות. פירוש הביטוי היווה מוקד למחלוקת מרכזית בין הכתות השונות ביהדות בימי בית שני. למחלוקת זו השלכה על תאריך קיומו של חג השבועות, שהוא גם אחד משל ...

                                               

שבת הגדול

שַׁבַּת הַגָּדוֹל היא השבת שלפני חג הפסח. בשבת זו דורש הרב בקהילתו בהלכות הפסח. כן יש הנוהגים לקרוא בשבת זו קטעים מההגדה של פסח. שבת זו ידועה כשבת מיוחדת החל מאמצע ימי הביניים.

                                               

לא אד"ו ראש

לא אָד"וּ ראש הוא אחד הכללים בלוח העברי, הקובע שיומו הראשון של ראש השנה לא יחול בימים ראשון, רביעי או שישי בשבוע. על פי כלל זה, כאשר מולד הירח חל בימים אלה, א בתשרי יחול למחרת.

                                               

שופר יעל

שופר יעל הוא כלי נשיפה שמקורו בקרנות היעל, המשמש לתקיעת שופר בראש השנה. שופר זה נדיר ויקר שכן יעל היא חיה מוגנת והשגת הקרן אפשרית רק לאחר מותה הטבעי של החיה. הקרן מפיקה צליל ייחודי ועמוק הדומה לחצוצרה במנעד "בס". בשל צורתו, כונה "פשוט" על ידי חז" ...

                                               

תפילות ראש השנה

תפילות ראש השנה הן מהתפילות הארוכות ביותר שמתפללים בבית הכנסת, הדבר נובע בשל נוסח תפילה ארוך מהרגיל, ובעיקר בשל תוספות אמירת פיוטים ששולבו בתוך התפילות, בנוסף תפילות אלו בדרך כלל נאמרות במתינות ובניגונים מיוחדים. אצל חלק מיהדות תימן התפילות אינן ...

                                               

תקיעת שופר

תְּקִיעַת שׁוֹפָר היא מצוות עשה מן התורה, לתקוע בשופר בראש השנה. יום ראש השנה מכונה בתורה "יום תרועה" ו "זכרון תרועה", וחז"ל למדו מכך שיש מצווה להריע בשופר בראש השנה. השופר ומצוות התקיעה בו תופסים מקום רחב בעולמה של ההלכה, האגדה והמחשבה היהודית.

                                               

אתה יצרת

אַתָּה יָצַרְתָּ היא הברכה האמצעית הנאמרת בתפילת העמידה של מוסף של שבת החל בראש חודש. אמירת "אתה יצרת" כברכה ייחודית לשבת ראש חודש, שונָה מהנהוג בחגים החלים בשבת, בהם מתפללים תפילת מוסף של חג, וכביטוי ליום השביעי, מוסיפים תוספות שבת.

                                               

ברכת החודש

בִּרְכַּת הַחֹדֶשׁ היא תפילה בה מברכים את החודש הבא ומכריזים על מועדו של ראש החודש. התפילה נאמרת בין ההפטרה לתפילת מוסף בשבת שלפני ראש חודש. שבת זו נקראת שַׁבַּת מְבָרְכִים, על שם הברכה, והיא נחשבת לשבת חגיגית יותר מהרגיל.

                                               

ברכת הלבנה

ברכת הלבנה היא ברכה מיוחדת הנאמרת בחציו הראשון של החודש העברי, אל מול פני הלבנה ההולכת וגדלה בתקופה זו של החודש. נוהגים להוסיף אחרי הברכה פרקי תהילים וטקסטים אחרים.

                                               

יום כיפור קטן

יום כיפור קטן ביהדות הוא שם למנהגי תענית, ואמירת סליחות, שיש הנוהגים לקיימם בכל ערב ראש חודש, למעט כשחל ראש חודש בשבת או ביום ראשון, שאז מקדימים את "יום כיפור קטן" ליום חמישי. ראשיתו של המנהג בפועל, כפי הנראה בצפת והוא מוזכר בספר "מנות הלוי" לרבי ...

                                               

טנא

טנא הוא סל עשוי מענפים המשמש לנשיאת תבואה. המונח ידוע בעיקר מאזכורו במקרא במצוות הבאת ביכורים לבית המקדש. למשל, בספר דברים: "וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא ...

                                               

אז שש מאות

הפיוט עֶלְיוֹנִים שָׂשׂוּ הוא חלקו האחרון של הפיוט הקדום אז שש מאות ", חתימת-פיוט בעלת שני בתים המצויה בסוף האזהרות לחג השבועות הידועות בשם אתה הנחלת ", הנקשרת לתורה, קבלתה ולומדיה. הפיוט "אז שש מאות" כולו נאמר כתפילה מן המניין בחג השבועות רק בקה ...

                                               

שלושת ימי ההגבלה

שלושת ימי ההגבלה הם שלושת הימים שלפני מתן תורה, בהם הכינו בני ישראל את עצמם לקבלת התורה בהר סיני. ימים אלו נקראו "ימי ההגבלה" על שם האיסורים המיוחדים שנהגו בהם, ועל פי הפסוק בו ציווה ה את משה שיגביל את העם מלהתקרב להר סיני בימים אלו: "והיו נכונים ...

                                               

גרמא בשבת

גרמא בשבת הוא מונח בהלכות שבת, המתאר פעולה עקיפה שתוצאתה מלאכה האסורה בשבת. הדוגמה לכך היא הצבת כדים מלאים במים בדרכה של שרפה. כשהאש תגיע לכדים, הם ייבקעו מהחום, והמים יכבו את האש - מעשה זה הותר, אף שכיבוי אש הוא אחד מל"ט מלאכות של שבת. בימינו יש ...

                                               

דרשת השבת

דרשת השבת היא דרשה, שנושא המרא דאתרא בענייני הלכה ביום השבת. דרשה זו מהווה חלק מרכזי מצביונה של השבת, ובמהלך השנים נתקנו לה הלכות והנהגות מיוחדות. בארבע שבתות בשנה נהוגות דרשות מרכזיות, העוסקות בענייני החג הסמוך אליהן.

                                               

הלכות שבת

הלכות שבת הן ההלכות העוסקות ביום השבת, החל מההכנות אליה ועד סיומה. הלכות שבת מפורטות בשולחן ערוך בחלק אורח חיים, החל מסימן רמ"א ועד סימן תט"ז והן מתחלקות למצוות עשה ומצוות לא תעשה. בגדר הלאוין ניתן למנות את איסור עשיית מלאכה, המתחלק לל"ט אבות מלא ...

                                               

ויכולו

וַיְכֻלּוּ היא פסקה קצרה בחומש בראשית בסיום פרשת בריאת העולם, בה מתוארת סיום הבריאה בשבת, וקביעתה למנוחה על ידי אלוהים. פסקת ויכולו משמשת כחלק אינטגרלי מהקידוש בליל שבת וכן כחלק מתפילת ליל שבת.

                                               

טלטול ברשות הרבים

טלטול ארבע אמות ברשות הרבים הוא העברה של חפץ ברשות הרבים למרחק של ארבע אמות לפחות. על פי ההלכה, טלטול ארבע אמות ברשות הרבים בשבת הוא תולדה של מלאכת הוצאה מרשות לרשות ואסור מהתורה. מלאכה זו אסורה הן בשבת והן ביום הכיפורים, אולם מותרת ביום טוב שלא ...

                                               

כבוד שבת

בהלכות שבת, כבוד שבת היא מצווה מדברי נביאים לכבד את השבת בדרכים שונות. החלוקה בין דברים שהם כבוד שבת לבין דברים שהם עונג שבת אינה חדה ומובהקת, אך לפי הגר"א כבוד שבת הם הפעולות הנעשות בערב שבת, ועונג שבת הם פעולות הנעשות בשבת עצמה.

                                               

נולד

בהלכות שבת, נולד הוא אחד מסוגי המוקצה האסורים בטלטול בשבת ויום טוב. ופירוש נולד הוא חפץ שלא היה קיים במצבו הנוכחי בערב שבת, כגון ביצה שנולדה בשבת, ועל כן הוא לא היה "מוכן" לשימוש בעת כניסת השבת. דיני נולד נידונו בהרחבה במסכת ביצה.

                                               

נרות שבת ויום טוב

הדלקת נרות שבת ויום טוב היא תקנת חכמים להדליק נר בבית לצורך מאור בליל שבת ובליל יום טוב. הדלקת הנר היא חובה משפחתית, ונעשית לרוב על ידי אם הבית בזמן כניסת השבת. בעבר, בהיעדר תאורה חשמלית, היו הנרות משמשים כעיקר המאור בליל שבת, אך בעידן המודרני הד ...

                                               

עונג שבת

עונג שבת הוא מצווה מדברי נביאים להתענג בשבת. המצווה כוללת חיוב לאכול ולשתות מאכלים ומשקאות מובחרים בסעודות השבת, וכן להתענג בתענוגי גוף ורוח נוספים. בנוסף כולל מושג זה איסור על צום בשבת. כיום משמש השם גם ככינוי למפגש המתקיים בליל שבת ותוכנו העיקר ...

                                               

עלון שבת

עלון שבת הוא עלון המחולק בבתי כנסת בשבתות. בעלון מופצים דברי תורה, שמבוססים על פרשת השבוע של אותה שבת, לעיתים גם יחד עם התייחסות לענייני השעה. כאשר העלון מופץ מטעם גוף אידאולוגי לרוב ניתן גם ביטוי להשקפת עולמם של מוציאי העלון. נכון לשנת תשע"ח יוצ ...

                                               

רצה (ברכת המזון)

משמעות הברכה, היא בקשה מהבורא, שירצה ויזרז אותנו במצוותיו, ובפרט במצוות שמירת שבת. המילה "החליצנו", המוזכרת בתחילת הברכה, היא מלשון "זריזות" בלשון הקודש.

                                               

שניים מקרא ואחד תרגום

בגמרא לא נומקה תקנה זו, אך במפרשים הביאו טעמים שונים לה: חזון איש: כדי שילמד ויבין האדם את תוכנה של פרשת השבוע הקרובה. תרומת הדשן בדעת רבינו חננאל: כדי שיתכונן האדם לקריאת התורה בתפילת שחרית של שבת. תרומת הדשן בדעת רבנו שמחה, ולבוש: כדי שכל אחד מ ...

                                               

תוספת שבת

בהלכה, תוספת שבת היא פרק זמן קודם לשבת ולאחריה, שבה נוהגים דיני השבת והלכותיה, כבעיקר השבת. באופן דומה לתוספת שבת, ישנן גם תוספת יום טוב ותוספת יום כיפור. כיום נהוגה בארץ ישראל תוספת שבת בכניסת השבת בשיעור זמן של כ־20 דקות בחיפה נהוגה תוספת 30 דק ...

                                               

תעניות גשמים

תעניות גשמים הן סדרת צומות שנהגו בתקופת חז"ל בעקבות בצורת. הצומות לוו בתפילות מיוחדות המפורטות במסכת תענית העוסקת בחלקה הגדול בתעניות גשמים. תפילות אלו הן תפילות הציבור הקדומות ביותר שנשתמרו בידינו. כיום, מוכרזת לעיתים תענית גשמים, אולם מדובר בתע ...

                                               

תענית

ביהדות, תַּעֲנִית היא יום צום בעל משמעות דתית. ישנן שש תעניות קבועות במהלך השנה: יום הכיפורים שהוא חיוב מן התורה ומטרתו תשובה וכפרה על חטאים, תשעה באב, שבעה עשר בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת שהן תעניות אבל על אירועים מרים שאירעו בתאריכים אלו ותענית ...

                                               

צום יהושע

מותו של יהושע מוזכר, עוד מהמאה ה-2, בהקשר של רעידת אדמה. התאריך עצמו, י"ח באייר, הוזכר החל ממחצית האלף הראשון בהקשר של רעידת אדמה, בעבר או בהווה. ישנו גם אזכור מפורש של רעידת אדמה כסיבה לצום יהושע: ככל הנראה שהמקור לקשר בין רעידת האדמה לבין התארי ...

                                               

שבעה עשר בתמוז

י"ז בתמוז הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בתי המקדש. תענית זו מציינת את היום שבו הובקעה חומת ירושלים, כמה שבועות לפני חורבן בית המקדש השני. על פי המקרא והתלמוד הבבלי, לפני חורבן בית המקדש הראשון נבקעה חומת ירושלים בתשעה לחודש ת ...

                                               

שובבי"ם

שובבי"ם הוא כינוי לשישה שבועות שבהם קוראים את שש הפרשות הראשונות בספר שמות: ש מות, ו ארא, ב א, ב שלח, י תרו, מ שפטים. תקופה זו מתחילה כשבועיים אחרי חנוכה ומסתיימת לקראת ראש חודש אדר. בשנה מעוברת תקופה זו מתארכת אל תוך חודש אדר א ונקראת שובבי"ם ת" ...

                                               

הדפס רשת

הדפס משי היא שיטת הדפסה והעתקה שבה האמן מדפיס דימוי דו-ממדי על משטח כגון נייר או בד בעזרת רשת חוטים צפופה. שיטה זו הופיעה לראשונה בסין בתקופת שושלת סונג, והגיעה מאסיה לאירופה בסוף המאה ה-18. בתקופה העתיקה נעשה תהליך יצירת ההדפס על ידי ציור הדימוי ...

                                               

פרס אוסקר לסרט הטוב ביותר

פרס אוסקר לסרט הטוב ביותר הוא פרס אוסקר הניתן מטעם האקדמיה האמריקאית לקולנוע על הפקה יוצאת מן הכלל בסרט קולנוע. בשונה מקטגוריות אחרות של הפרס שבהן רק חברים מהאקדמיה מאותו הענף יכולים להציע מועמדות, הצעה למועמדות לסרט הטוב ביותר יכול להציע כל חבר ...

                                               

ערים של אהבה

ערים של אהבה היא סדרת סרטי דרמה שנוצרה על ידי עמנואל בנביהי. הסדרה עוקבת אחר סדרת סיפורי אהבה המתרחשים בערים בעולם, כל סרט מוקדש לעיר אחרת. הסרטים כוללים את: אוהב אותך, פריז מ-2006, אוהב אותך, ניו יורק מ-2008, אוהב אותך, טביליסי ואוהב אותך, ריו מ ...

                                               

שלושה אידיוטים

3 אידיוטים הוא סרט הודי מסוגת סרט התבגרות קומי דרמטי. הסרט נכתב ובוים על ידי ראגקומאר היראני, התסריט נכתב בידי אבהיגאט גושי והופק בידי וידו וינוד צופרה. הסרט מלווה את החברות של שלושה תלמידים במכללה להנדסה בהודו, והוא מציג סאטירה על לחצים חברתיים ...

                                               

ירון בעל החלונות

ירון בעל החלונות היא קלטת ילדים משנת 1993 בכיכובם של ירון לונדון, רמי ברוך, שרית סרי ואסף איש שלום. הקלטת משלבת שירים כגון "אני אוהב לשרוק ברחוב", "עולם הפוך", "התפייסות" ו"פרת משה רבנו" - עם סיפורים קצרים בנושאים שונים. סיפורים בקלטת: בתחילת הקל ...