ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328
                                               

שלמה זלמן אולמן (הונגריה)

רבי שלמה זלמן נולד לרבי שלום אולמן "חריף" בעל הדברי ר"ש. נישא בראשונה לבתו של הרב בונם איגר אחיו של רבי עקיבא איגר. כיהן ברבנות כשתי שנים בקהילת רענדיק. בשנת תקפ"ו החל לכהן כאב"ד מאקאווא במשך שלשים ושבע שנים. לאחר שנפטרה אשתו נישא שנית לשרה טשארנ ...

                                               

יעקב אטלינגר

הרב יעקב יוקב אֶטלינגר, רב ופוסק הלכה, סופר ופובליציסט, ממנהיגי היהדות האורתודוקסית בגרמניה. מחבר הספרים "ערוך לנר" על התלמוד הבבלי, "ביכורי יעקב" על הלכות סוכה, ושו"ת "בנין ציון".

                                               

בנימין וולף איגר

רבי בנימין וולף איגר היה רב וראש ישיבה. כיהן כראש הישיבה בברסלאו תחת הנהלת חמיו, רב העיר יצחק יוסף תאומים. כרבן של צילץ ולייפציג, וכרבה של לייפניק, מוראביה, עד יום מותו. הוא דודו ורבו של רבי עקיבא איגר מחשובי האחרונים.

                                               

שמואל אליעזר הלוי איידלס

רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס היה רב ומפרש התלמוד, מגדולי האחרונים. צאצא למשפחת קלונימוס, שייחוסה מגיע עד דוד המלך.

                                               

יששכר בר איילנבורג

רבי יִשָּׂשכָר בֶּר אַיילְנְבּוּרְג היה רב פולני-איטלקי במחצית השנייה של המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17, רבה של גוריציה ושל מדינת פריוויאל באיטליה, ובסוף ימיו בפראג. נודע על שם ספרו באר שבע.

                                               

עזרא אלטשולר

הרב עזרא אַלטשוּלֶר היה רב ליטאי, רבן של כמה קהילות בליטא, ומחבר פורה של ספרות תורנית, ספרו הנודע הוא הספר תקנת עזרא על מסכת מעילה ועל משנה תורה לרמב"ם הלכות מעילה.

                                               

יצחק ארדיט

נולד באיזמיר לרב שלמה ארדיט. נישא לשרה בת הגביר ר חיים משה ארדיט, שתמך בו ואיפשר לו לשקוד על תלמודו. החיד"א התכתב עמו בדברי תורה ומביא מתורתו בכמה מספריו, וחידושיו מוזכרים גם בספרים אחרים של בני תקופתו. עלה לארץ ישראל לזמן קצר, אך חזר לאיזמיר ונפ ...

                                               

יהודה אשכנזי (רב טורקי)

נולד באיזמיר סמירנה לרב יוסף אשכנזי. נשא את בתו של רבו רבי ברזילי יעבץ הר"י ברזילי, מגדולי איזמיר ומחבר "לשון ערומים". בהמשך חייו כיהן כרבה הראשי של איזמיר. בנו שכיהן אחריו ברבנות העיר היה רבי רפאל אשכנזי, מחבר "מראה הנוגה". מלבד ספריו, מצוטטים ח ...

                                               

יהושע בועז

הרב יהושע בועז ממשפחת ברוך, הוא מגדולי הפוסקים האחרונים, בעל הפירוש הנודע שלטי הגיבורים על הרי"ף, וציוני מסורת הש"ס, "תורה אור" ו"עין משפט נר מצווה" על תלמוד בבלי.

                                               

יוסף בירדוגו (רבאט)

רבי יוסף בירדוגו כיהן כאב בית דין, דיין וראש ישיבה בעיר רבאט שמרוקו נמנה עם רבניה החשובים. שושלת זו ידועה במרוקו בערים מקנס ורבאט, כבר מהמאה השבע עשרה. כאשר עיקר השושלת פעלה בעיר מקנס, אך אביו של רבי יוסף - רבי אלישע היגר לרבאט, ובכך השושלת התקיי ...

                                               

יעקב בירדוגו (שופריה דיעקב)

רבי יעקב בירדוגו, אב בית הדין במקנס, רב העיר וראש הישיבה. נקרא גם בתואר לחכם, מגאוני פוסקי מרוקו, מחבר ספרים.

                                               

רפאל בירדוגו

רבי רפאל בירדוגו, הידוע בכינוי המלאך רפאל היה מגדולי חכמי ופוסקי מרוקו, מקובל ודרשן. משפחתו - משפחת בירדוגו ידועה במרוקו ובייחוד במקנס, כשושלת של רבנים ודיינים פוסקי הלכה, שהחל מהמאה השבע עשרה, כיהנו בעיר.

                                               

יהודה בכרך

רבי יהודה בכרך היה רב ליטאי, רבה של סייני שבפלך סובאלק בליטא. נודע בשל הגהותיו לתלמוד הבבלי שנדפסו בשלהי ש"ס וילנא ובכל מהדורות הש"ס המבוססות על מהדורה זו בשם נימוקי הגרי"ב ו הגהות הגרי"ב. הגהותיו בשם דומה נדפסו על ספרי יסוד רבים מארון הספרים היה ...

                                               

חיים בנבנישתי

בראשית שנת התכ"ו ספטמבר 1665 שב לאיזמיר משיח השקר שבתי צבי מגלותו, והעיר כולה נסחפה בהתלהבות המשיחית סביבו. רבי חיים בנבנישתי ורבי אהרן לפפה עמדו בראש מתנגדי שבתי צבי, יחד עם רוב רבני העיר. במהלך חנוכה התכ"ו תחילת דצמבר 1665 עלתה ההתלהבות המשיחית ...

                                               

בעלי אלשרח

אלשרח הוא ביאור על כל משנה תורה לרמב"ם. מעבר לפירוש ההלכה, ביקשו בעלי השרח לתאם את פסיקתו של הרמב"עם דברי התלמוד. בביאוריהם שילבו רבות מתורת הגאונים על הש"ס ודנו בדבריהם. למעשה, בביאור השרח מתוודעים לבית מדרש עצמאי שממשיך את מסורת הגאונים. בעלי ה ...

                                               

אהרן בקשט

הרב אהרן יוסף בקשט היה מחשובי הרבנים של תנועת המוסר ותלמידי הסבא מקלם. ממנהיגי יהדות ליטא ופולין. כיהן כרב וראש ישיבה בכמה מקומות, ושימש כרבה האחרון של העיר שאוול לפני חורבנה בשואה. נרצח עם חתנו ורבנים נוספים סמוך לכיבוש העיר על ידי הנאצים.

                                               

מרדכי בריסק

נולד באביב תרמ"ו לרבי יהושע בריסק, רבה של טיסה-דאדה, ולאסתר, בתו של הרב מנחם גרשון גרינוולד, ראב"ד קרסטיר. למד בישיבת מאד אצל הרב מרדכי יהודה ליב וינקלר, מגדולי הפוסקים בדורו. הרב וינקלר הסמיכו להוראה בגיל 18. כן נסמך להוראה על ידי שניים מחשובי ר ...

                                               

שלום ברנדר

נולד בירוסלב לרב דוד ברנדר, למדן חסידי. למד בתלמוד תורה מקומי, ואחר כך בעיר דוברומיל אצל סבו הרב יעקב יהושע ברנדר. בשנת התרפ"ז 1927 נסע ללמוד ב"קלויז" בעיר טארנא, שם למד אצל הרב יחיאל מיכל הולנדר מחבר שו"ת "אמרי כהן". בתקופת לימודיו שם התכתב עם ר ...

                                               

יעקב גינצבורג

נולד בפראג לרבי יצחק דוד בכ"ב באלול תק"ג 11 בספטמבר 1743. רבו היה רבי מאיר פישלס, ולאחר פטירתו התמנה ללמד בישיבה בפראג לצד רבי ליב פישלס בן רבו. שימש כדיין בבית הדין של רבי יחזקאל סגל לנדא בעל הנודע ביהודה. בספרים רבים נדפסה הסכמה ממנו בין השנים ...

                                               

מרדכי גיפטר

נולד למהגרים מליטא בפורטסמות שבווירגיניה. הוריו דאגו לחינוך היהודי של ילדיהם ועל כן עברו בצעירותו לבולטימור. למד בישיבה התיכונית שעל יד ישיבת רבי יצחק אלחנן בניו יורק. רבותיו היו הרב משה אהרן פולייב מתלמידי הרב איסר זלמן מלצר, והרב משה סולובייציק ...

                                               

אברהם יצחק גליק

הרב אברהם יצחק גליק היה רבה של טולצווה, מגדולי רבני הונגריה בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 ובעשור הראשון של המאה ה-20. מחבר הספרים "באר יצחק" ו"יד יצחק".

                                               

דוד טביל ממינסק

הרב דוד טביל הוא בנו של הרב משה רובין. נולד בערך בשנת תקנ"ד 1794 בליטא. היה מגדולי תלמידיו של ר חיים מוולוזין. שימש בראשית דרכו כרבה של סטויבץ, ואחר כך כרבה של העיר מינסק ונחשב אחד מגדולי הדור. נפטר בשנת תרכ"א 1861. בחייו הספיק להדפיס רק את ספר ה ...

                                               

יוסף צבי דינר

ד"ר יוסף צבי הלוי דינר היה רב וחוקר יהדות הולנדי ממוצא פולני, שכיהן כרבה הראשי של יהדות אמסטרדם וראש הסמינר לרבנים בעיר. בעל חידושי הריצ"ד על התלמוד.

                                               

פנחס הורוביץ

הרב פנחס הלוי איש הורוויץ, היה רבה של פרנקפורט דמיין ומתלמידי המגיד ממזריטש. נודע בכינוי בעל ההפלאה על שם חיבורו. אחיו היה רבי שמואל שמעלקא הורוויץ מניקלשבורג. תלמידו המפורסם היה רבי משה סופר, ה"חתם סופר".

                                               

אלעזר משה הורוויץ

נולד בצריקוב, פלך מוהילב, לרב צבי הירש הורוויץ בנו של הרב אריה לייב הורוויץ רבה של סטניסלב; ולצערטיל, נכדתו של הרב יהושע צייטלין. בצעירותו למד אצל רבי אריה לייב שפירא מקובנה. נישא לרייזל בתו של הגביר מרדכי מאמאנושטירצנה ועבר לגור בעיירה זו, לאחר ...

                                               

שלמה הכהן (רב)

הרב שלמה הכהן מווילנה היה רב ומו"צ ראשי בווילנה במשך למעלה מ-40 שנה. מחברם של ספרים תורניים נודעים - "חשק שלמה" על הש"ס ושו"ת "בנין שלמה". מתומכי תנועת המזרחי.

                                               

אלעזר הלוי

נולד לרבי יוסף הלוי בכפר אלקלעא שבדרום מרוקו. בצעירותו נשלח על ידי אחיו הגדול רבי יהודה הלוי ללמוד תורה בישיבה שבעיר המחוז מרקש. לאחר פטירת הרב דוד שלוש, נתבקש על ידי ראשי הקהל ללמד את התלמידים, והוא החל ללמד בביתו המרווח. בתקופת כהונתו כראש הישי ...

                                               

יום טוב ליפמן הלפרין (קאפולי)

רבי יום טוב ליפמן הלפרין היה רב ליטאי. נודע על שם ספרו "קדושת יום טוב", ועל שם הערותיו "מלאכת יום טוב" שנדפסו בש"ס וילנא.

                                               

מנחם המאירי

רבי מנחם בן שלמה למשפחת המאירי, מכונה בקיצור המאירי, היה מגדולי הראשונים מפרשי התלמוד וחכמי פרובנס, נודע גם בשם "דון וידאל שלמה", ומחבר בית הבחירה. תושב העיר פרפיניאן שבפרובאנס. היה מצאצאיו של רבי משולם בן משה מבדרש בעל ספר ההשלמה. היה תלמיד של ר ...

                                               

מאיר הלוי אבולעפיה

רבי מאיר בן טודרוס הלוי אבולעפיה ובראשי תיבות שגורים: הרמ"ה היה מקובל, חוקר המסורה, מפרשני התלמוד, פוסק הלכה מן הראשונים ומשורר.

                                               

ידידיה טיאה וייל

רבינו ידידיה נולד בליל יום הכיפורים י בתשרי התפ"ב 1721 בפראג, בנו של הרב נתנאל וייל. עד גיל עשר למד אצל אביו ואחר כך למד בישיבתו של הרב יהונתן אייבשיץ. בשנת התק"ג עזב את פראג ונסע לברסלאו, לאחר שרבו הרב אייבשיץ עזב שנה לפני כן את העיר ונסע למץ. ב ...

                                               

אברהם ויינברג (ראשית בכורים)

הרב אברהם ויינברג היה רב בפולין לפני השואה, תלמיד מובהק של רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב. נרצח ביריות לאחר שסירב לעלות על הרכבת מגטו ורשה לטרבלינקה.

                                               

פינחס מנחם זינגר

הרב פינחס מנחם מנדל הכהן זינגר היה רב וראש ישיבה פולני, מורה הוראה ודיין, רבן של כמה ערים ורב אזור בוורשה בירת פולין. מחבר סדרת הספרים מגדים חדשים וספרים נוספים.

                                               

זכריה בן יהודה אגמאתי

זכריה בן יהודה הלוי אגמאתי היה רב מרוקאי בתקופת הראשונים, במאה ה-12. התגורר באגמאת וכונה על שמה. שמו נודע בעיקר בזכות חיבורו "ספר הנר" שהתגלה במאה ה-20. לפי עדות המחבר, הספר חובר בין שנת דתתקמ"ט לשנת דתתק"נ, אולם נראה שבשנים אלה הכוונה להשלמת חלק ...

                                               

צבי הירש חיות

הרב צבי הירש חיות, היה אב"ד זולקווה וקאליש ובעל הגהות על התלמוד. מן הרבנים המעטים בגליציה שהיו מקורבים בגלוי לתנועת ההשכלה ורעיונותיה.

                                               

רבנו חננאל

רבי חננאל בר חושיאל, או בקיצור ר"ח, היה רב ופוסק, מפרשני התלמוד ומחכמי ישראל הבולטים בפתיחת תקופת הראשונים, המאה ה-10. פירושו לתלמוד הוא הראשון מסוגו שנמצא בידינו.

                                               

חנניה בן ישועה

רבי חנניה בן ישועה היה מגדולי חכמי תימן הראשונים. כפי הנראה חי במאה ה-13 כיון שהוא מזכיר את הרמב"ם בין החכמים שכבר נפטרו. מכונה גם בשם "נניה בן ישוע". הוא כתב חיבור מקיף על מסכת חולין ועל הלכות שחיטה ומאכלות אסורות במשנה תורה לרמב"ם. פירושו בערבי ...

                                               

אברהם חפוטא

נולד במרקש שבמרוקו לרב יאיר חפוטא, אז ראש השוחטים במרקש וסופר בית הדין של רב העיר משה זריהן ולימים רבה של באר יעקב, בן לשושלת רבנים. בגיל 14 נלקח על ידי הרב אברהם קלמנוביץ, יחד עם נערים מצטיינים נוספים, ללמוד בישיבת מיר שבארצות הברית. בכניסתו ליש ...

                                               

אהרן משה טויבש

הרב אהרן משה טויבש היה רבה של יאס ומחבר הספרים "תועפות ראם" ו "קרני ראם" שעל שמו התפרסם. אבי משפחת טויבש, שהוציאה מתוכה רבנים רבים ברומניה ובגליציה.

                                               

נפתלי טרופ

הרב נפתלי צבי טרופ היה מחשובי ראשי הישיבות באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה. הרב טרופ היה ממפתחיה של שיטת הלימוד הידועה כשיטת בריסק, ושיעוריו וחידושיו הנלמדים עד היום בכל הישיבות בעולם, הם מאושיותיה של שיטת הלימוד הישיבתית. הגרנ"ט נודע בעמקנותו ש ...

                                               

יהודה בן נתן

רבי יהודה בן נתן היה תלמיד חכם, פרשן ופוסק צרפתי. היה מגדולי תלמידיו של רש"י, ונישא לבתו השנייה, מרים. בניו היו רבי יום טוב מפלייזא ורבינו אליעזר. נכדתו הייתה נשואה לרבי אלעזר מגרמייזא.

                                               

יהודה טולידאנו

רבי יהודה טולידאנו היה פרשן התנ"ך, ומחבר ספרים רבים שחי ופעל במקנס שבמרוקו. הודות לפועלו הספרותי, נותרו תיעודים לכתבי יד עתיקים בנושאי הלכות ומנהגים שאבדו.

                                               

שמואל אהרן יודלביץ

נולד בעיר העתיקה בירושלים. אביו, שבתי יודלביץ, התאלמן בגיל צעיר ושכל את שני בניו מאשתו הראשונה. הוא נישא בשנית, ושכל גם את שני בניו מאשתו השנייה. השניים עמדו להתגרש, אך בעקבות ברכה מצדיק נסתר המשיכו את נישואיהם, שמהם נולד בנם שמואל אהרן וכן הבת ב ...

                                               

אריה ליב ילין

נולד בעיירה סקידל שבאימפריה הרוסית, לחיה שרה מלכה בת הרב שלום מאוסטרהא ולרב שלום שכנא בן הרב נפתלי ילין. בהיותו בן 13 1833 נפטרה אמו, ואביו נשא לאשה את אחותה דובקה. ב-1858 עלה אביו עם אשתו החדשה וחלק מבני המשפחה לארץ ישראל, ועוד באותה שנה יצא בשל ...

                                               

יעקב יהושע פלק

הרב יעקב יהושע פַלְק היה רבן של לבוב, ברלין, מץ ופרנקפורט על המיין. מחבר סדרת ספרי פני יהושע על התלמוד הבבלי.

                                               

יעקב צבי יאליש

הרב יעקב צבי יאליש היה מגדולי גאוני וחכמי פולין, חריף ובקי גדול בתורת הנגלה והנסתר, אב בית דין בערים שונות, בהן: דינוב, הוסאקוב, גלוגוב ורישא. נפטר בגיל 47 בלבד בעיר רישא ובה נקבר. על מצבתו נרשם "פה נקבר הרב הגאון הגדול בוצינא קדישא חסידא ופרישא ...

                                               

יצחק בן דוד (פני יצחק)

נולד לרב דוד מאזרוב ולרחל בת "הראש הרב שמריה" שהיה צאצא של רבי שלום שכנא מלובלין. למד אצל הרב בנימין זאב הלוי הורוויץ שהיה ראש בית דין בקראקא ולימים אב"ד ואדיסלאב, מחבר שו"ת פנים חדשות. בשנת התס"ח, 1708 למד בפראג ושמע דברי תורה מהרב נפתלי כ"ץ, וכ ...

                                               

ישעיה די טראני

רבי ישעיה ב"ר מאלי די טראני - רי"ד. מגדולי ראשוני איטליה, פרשן מקרא, המשנה ומדרשי ההלכה, פרשן התלמוד ופוסק. נודע בעיקר בזכות פירושו המקורי והמקיף לתלמוד. על מנת ליצור בידול בין שמו ובין שם נכדו - ר ישעיה ב"ר אליה האחרון ריא"ז הוא מכונה בדרך כלל ר ...

                                               

יעקב כהנא

נולד בשנת תקכ"ד לרבי אברהם כהנא, אב"ד ברסטיץ, ולפריידיל, בתו של רבי שאול מאמסטרדם. בשנת תקל"ז 1777 נישא לרויזע בתו של רבי יששכר בער אחי הגאון מווילנה. בימי חייו הצניע את תורתו, וזו לא הייתה מוכרת גם בקרב יהודי עירו וילנה. נודע בענוותו ובצדקתו. הי ...

                                               

משה בצלאל לוריא

רבי משה בצלאל לוריא היה רב ליטאי, רבן של כמה ערים בליטא, ומחבר פורה של ספרי פרשנות וחידושים על התלמוד הבבלי.