ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319
                                               

1610

שנת 1610 היא השנה העשירית במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1610 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1611

שנת 1611 היא השנה ה-11 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1611 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1612

שנת 1612 היא השנה ה-12 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1612 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1613

שנת 1613 היא השנה ה-13 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1613 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1614

שנת 1614 היא השנה ה-14 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1614 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1615

שנת 1615 היא השנה ה-15 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1615 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1616

שנת 1616 היא השנה ה-16 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1616 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1617

שנת 1617 היא השנה ה-17 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1617 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1618

שנת 1618 היא השנה ה-18 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1618 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1619

שנת 1619 היא השנה ה-19 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1619 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1620

שנת 1620 היא השנה ה-20 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1620 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1621

שנת 1621 היא השנה ה-21 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1621 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1622

שנת 1622 היא השנה ה-22 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1622 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1623

שנת 1623 היא השנה ה-23 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1623 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1624

שנת 1624 היא השנה ה-24 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1624 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1625

שנת 1625 היא השנה ה-25 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1625 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1626

שנת 1626 היא השנה ה-26 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1626 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1627

שנת 1627 היא השנה ה-27 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1627 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1628

שנת 1628 היא השנה ה-28 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1628 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1629

שנת 1629 היא השנה ה-29 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1629 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1630

שנת 1630 היא השנה ה-30 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1630 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1631

שנת 1631 היא השנה ה-31 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1631 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1632

שנת 1632 היא השנה ה-32 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1632 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1633

שנת 1633 היא השנה ה-33 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1633 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1634

שנת 1634 היא השנה ה-34 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1634 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1635

שנת 1635 היא השנה ה-35 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1635 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1636

שנת 1636 היא השנה ה-36 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1636 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1637

שנת 1637 היא השנה ה-37 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1637 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1638

שנת 1638 היא השנה ה-38 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1638 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1639

שנת 1639 היא השנה ה-39 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1639 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1640

שנת 1640 היא השנה ה-40 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1640 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1641

שנת 1641 היא השנה ה-41 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1641 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1642

שנת 1642 היא השנה ה-42 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1642 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1643

שנת 1643 היא השנה ה-43 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1643 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1644

שנת 1644 היא השנה ה-44 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1644 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1645

שנת 1645 היא השנה ה-45 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1645 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1646

שנת 1646 היא השנה ה-46 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1646 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1647

שנת 1647 היא השנה ה-47 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1647 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1648

שנת 1648 היא השנה ה-48 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1648 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1649

שנת 1649 היא השנה ה-49 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1649 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1650

שנת 1650 היא השנה ה-50 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1650 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1651

שנת 1651 היא השנה ה-51 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1651 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1652

שנת 1652 היא השנה ה-52 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1652 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1653

שנת 1653 היא השנה ה-53 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1653 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1654

שנת 1654 היא השנה ה-54 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1654 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1655

שנת 1655 היא השנה ה-55 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1655 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1656

שנת 1656 היא השנה ה-56 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1656 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1657

שנת 1657 היא השנה ה-57 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1657 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1658

שנת 1658 היא השנה ה-58 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1658 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1659

שנת 1659 היא השנה ה-59 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1659 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.