ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317
                                               

ברטה השמנה

ברטה השמנה או ברטה הגדולה היה כינויו של תותח-על מטיפוס הוביצר מתוצרת קרופ שהיה בשימוש צבא האימפריה הגרמנית במלחמת העולם הראשונה. שמו הרשמי היה M-Gerät 14 Kurze Marine-Kanone. התותח הענק נבנה במיוחד על מנת להבקיע את הביצורים שהקימה בלגיה על גבולה ...

                                               

תותח פריז

תותח פריז היה תותח-על שנבנה על ידי תאגיד קרופ במטרה לטווח את העיר פריז ממרחק 130 ק"מ. התותח הופעל על ידי הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה ממרץ עד אוקטובר 1918.

                                               

הדיוויזיה החמישית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה החמישית הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה השישית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה השישית הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים השביעית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-4, שהיה חלק מהארמייה הראשונה. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות מונס, לה קאטו, ובקרב על המארן. בשנת 1915 היא לחמה בקרב שמפאן השני, ובשנת 1916 היא השתתפה בקרב ור ...

                                               

הדיוויזיה השביעית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה השביעית הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה השמינית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה השמינית הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים התשיעית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-5, שהיה חלק מהארמייה החמישית. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות במערכה על הגבולות, לרבות קרב הארדנים. לאחר מכן היא לחמה בקרבות השונים, ובשנת 1916 היא השתתפה בקר ...

                                               

הדיוויזיה התשיעית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה התשיעית הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים העשירית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-5, שהיה חלק מהארמייה החמישית. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות במערכה על הגבולות, לרבות קרב הארדנים. בשנת 1916 היא השתתפה בקרב ורדן, ולאחר מכן לחמה בקרב על הסו ...

                                               

הדיוויזיה העשירית (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה העשירית הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-11 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-6, שהיה חלק מהארמייה החמישית. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות במערכה על הגבולות, לרבות קרב הארדנים. לאחר מכן היא לחמה בקרבות השונים, ובשנת 1916 היא השתתפה בקר ...

                                               

הדיוויזיה ה-11 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-5 בנובמבר 1815 כחטיבה בברסלאו, וב-5 בספטמבר 1818 היא הפכה לדיוויזיה ה-11. בשנת 1866 לחמה הדיוויזיה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, שם הייתה חלק מצבא המיין, ולחמה בקרב קניגרץ, כחלק מהקורפוס ה-6. במהלך מלחמת צרפת–פרוסיה בין השנים 1870–1871 ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-12 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-6, שהיה חלק מהארמייה החמישית. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות במערכה על הגבולות, לרבות קרב הארדנים. לאחר מכן היא לחמה בקרבות השונים, ובשנת 1916 היא השתתפה בקר ...

                                               

הדיוויזיה ה-12 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-5 בספטמבר 1818, וחייליה גויסו בעיקר מאזור שלזיה עילית. בשנת 1866 לחמה הדיוויזיה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, שם הייתה חלק מצבא המיין, ולחמה בקרב קניגרץ, כחלק מהקורפוס ה-6. במהלך מלחמת צרפת–פרוסיה בין השנים 1870–1871, הוחזקה הדיוויזיה ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-13 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-7, שהיה חלק מהארמייה השנייה. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות במערכה על הגבולות, לרבות קרב שרלרואה, והשתתפה לאחר מכן במצור על מובז. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה בקר ...

                                               

הדיוויזיה ה-13 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-24 בספטמבר 1815 כחטיבה במינסטר, וב-5 בספטמבר 1818 הפכה לדיוויזיה ה-13. בשנת 1864 היא לחמה במלחמת שלזוויג השנייה, והשתתפה בקרב דיבל ובקרב אלס. בשנת 1866 לחמה הדיוויזיה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, שם הייתה חלק מצבא המיין, ולחמה נגד בעל ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-14 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-7, שהיה חלק מהארמייה השנייה. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות במערכה על הגבולות, לרבות קרב שרלרואה, והשתתפה לאחר מכן במצור על מובז. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה בקר ...

                                               

הדיוויזיה ה-14 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-9 באוקטובר 1815 כחטיבה בטריר, וב-5 בספטמבר 1818 הפכה לדיוויזיה ה-14. בשנת 1866 לחמה הדיוויזיה במלחמת אוסטריה–פרוסיה. בקרב קניגרץ לחמה כחלק מהקורפוס ה-7 אשר היה חלק מארמיית האלבה, ובמלחמת צרפת–פרוסיה לחמה בקרב שפיכרן, קרב קולומבי ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-15 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-2 באוגוסט 1914 כחלק מהגיוס הגדול של פרוץ מלחמת העולם הראשונה. היא נכללה במסגרת קורפוס המילואים ה-8 בפיקוד וילהלם פון אגלופשטיין, אשר בתורו נערך בחזית המערבית כחלק מהארמייה הרביעית בפיקוד אלברכט, דוכס וירטמברג. הדיוויזיה השתתפה ב ...

                                               

הדיוויזיה ה-15 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-5 בספטמבר 1818 כדיוויזיה ה-16, אולם ב-14 בדצמבר אותה שנה שונה שמה לדיוויזיה ה-15. בשנת 1866 לחמה הדיוויזיה במלחמת אוסטריה–פרוסיה. בקרב קניגרץ לחמה כחלק מהקורפוס ה-8 אשר היה חלק מארמיית האלבה, ובמלחמת צרפת–פרוסיה לחמה בקרבות ספיצ ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-16 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-2 באוגוסט 1914 כחלק מהגיוס הגדול של פרוץ מלחמת העולם הראשונה. היא נכללה במסגרת קורפוס המילואים ה-8 בפיקוד וילהלם פון אגלופשטיין, אשר בתורו נערך בחזית המערבית כחלק מהארמייה הרביעית בפיקוד אלברכט, דוכס וירטמברג. הדיוויזיה השתתפה ב ...

                                               

הדיוויזיה ה-16 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה בשנת 1818, וב-1866 לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה. בקרב קניגרץ לחמה כחלק מהקורפוס ה-8 אשר היה חלק מארמיית האלבה. הדיוויזיה השתתפה גם במלחמת צרפת–פרוסיה בקרבות ספיצרן, מארס-לה-טור, גרבלוט, מץ וסן קוונטין. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בא ...

                                               

הדיוויזיה ה-17 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-17 הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-18 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-18 הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-19 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-2 באוגוסט 1914 כחלק מהגיוס הגדול של פרוץ מלחמת העולם הראשונה. היא נכללה במסגרת קורפוס המילואים של המשמר בפיקוד מקס פון גלוויץ, אשר בתורו נערך בחזית המערבית כחלק מהארמייה השנייה בפיקוד קרל פון בילוב. הדיוויזיה השתתפה בפלישה הגרמנ ...

                                               

הדיוויזיה ה-19 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-19 הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-20 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-20 הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת צרפת–פרוסיה ובמלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-21 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-2 באוגוסט 1914 כחלק מהגיוס הגדול של פרוץ מלחמת העולם הראשונה. היא נכללה במסגרת קורפוס המילואים ה-18 בפיקוד קונו פון שטויבן, אשר בתורו נערך בחזית המערבית כחלק מהארמייה הרביעית בפיקוד אלברכט, דוכס וירטמברג. הדיוויזיה השתתפה במערכה ...

                                               

הדיוויזיה ה-21 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-11 באוקטובר 1866, וחייליה גויסו מפרובינציית הסן-נסאו, ובפרט מאזור פרנקפורט. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מהקורפוס ה-18 בפיקוד דדו פון שנק, אשר היה חלק מהארמייה הרביעית. הדיוויזיה השתתפה בכיבוש לוק ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-22 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והיא לחמה בחזית המערבית, כחלק מקורפוס המילואים ה-4, שהיה חלק מהארמייה הראשונה. הדיוויזיה נטלה חלק בקרבות מונס, לה קאטו, ובקרב על המארן. לאחר מכן היא לחמה בקרבות השונים, ובשנת 1916 היא השתתפה בקרב ורדן, ...

                                               

הדיוויזיה ה-22 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-30 באוקטובר 1866, וחיילי הדיוויזיה גויסו בעיקר מאזור נסיכות הבוחר מהסן ותורינגיה. במהלך מלחמת פרוסיה-צרפת לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-11, והשתתפה בקרב סדאן, ולאחר מכן לחמה במהלך המצור על פריז ובמהלך המערכה בלואר. בשנת 1899 הו ...

                                               

דיוויזיית המילואים ה-23 (האימפריה הגרמנית)

דיוויזיית המילואים ה-23) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-23 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-23) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-24 (האימפריה הגרמנית)

דיוויזיית המילואים ה-24) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-24 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-24) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-25 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-2 באוגוסט 1914 כחלק מהגיוס הגדול של פרוץ מלחמת העולם הראשונה. היא נכללה במסגרת קורפוס המילואים ה-18 בפיקוד קונו פון שטויבן, אשר בתורו נערך בחזית המערבית כחלק מהארמייה הרביעית בפיקוד אלברכט, דוכס וירטמברג. הדיוויזיה השתתפה במערכה ...

                                               

הדיוויזיה ה-25 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-25 Division) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-26 (האימפריה הגרמנית)

דיוויזיית המילואים ה-26 ‏ Reserve-Division) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

דיוויזיית המילואים ה-28 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-2 באוגוסט 1914 כחלק מהגיוס הגדול בתחילת מלחמת העולם הראשונה, והועמדה תחת פיקוד קורט פון פאבל, והיחידות בה היו פחות איכותיות מאשר בדיוויזיות הסדירות. הדיוויזיה נערכה בחזית המערבית כחלק מקורפוס המילואים ה-14 במסגרת הארמייה השביעית ...

                                               

הדיוויזיה ה-26 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-26) הייתה דיוויזיה של ממלכת וירטמברג, אשר הפכה לחלק מצבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת אוסטריה–פרוסיה, מלחמת צרפת–פרוסיה ומלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-27 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-27) הייתה דיוויזיה של ממלכת וירטמברג, אשר הפכה לחלק מצבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-28 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-1 ביולי 1871, על בסיס דיוויזיית הדוכסות הגדולה של באדן, שלחמה במלחמת צרפת–פרוסיה, יחד עם הדיוויזיה ה-29, וחייליה גויסו מהדוכסות הגדולה של באדן, ובפרט מאזור קרלסרוהה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מ ...

                                               

הדיוויזיה ה-29 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-1 ביולי 1871, על בסיס דיוויזיית הדוכסות הגדולה של באדן, שלחמה במלחמת צרפת–פרוסיה, יחד עם הדיוויזיה ה-28, וחייליה גויסו מהדוכסות הגדולה של באדן, ובפרט מאזור פרייבורג. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מ ...

                                               

הדיוויזיה ה-30 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-20 במרץ 1871, וחייליה גויסו מאלזס, ובפרט מאזור שטרסבורג ומץ. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מהקורפוס ה-15 בפיקוד ברתולד פון דיימלינג, אשר היה חלק מהארמייה השביעית בפיקוד יוזיאס פון הרינגן. הדיוויזיה ...

                                               

הדיוויזיה ה-31 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-20 במרץ 1871, וחייליה גויסו מאלזס-לורן, ובפרט מאזור זארבורג. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מהקורפוס ה-21 בפיקוד פריץ פון בלו, אשר היה חלק מהארמייה השישית. הדיוויזיה נטלה חלק במערכה על הגבולות ובקרב ...

                                               

הדיוויזיה ה-32 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה ה-32) הייתה דיוויזיה של צבא הקיסרות הגרמנית. הדיוויזיה לחמה במלחמת העולם הראשונה, ופורקה עם סיומה.

                                               

הדיוויזיה ה-33 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-1 באפריל 1887, וחייליה גויסו בתחילה מאזור שטרסבורג, אולם בשנת 1890 היא החליפה יחידות עם הדיוויזיה ה-30 וחייליה גויסו מאז מאזור מץ. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מהקורפוס ה-16 בפיקוד ברונו פון מודרה ...

                                               

הדיוויזיה ה-34 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-1 באפריל 1890, וחייליה גויסו בעיקר מאזור מץ. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מהקורפוס ה-16 בפיקוד ברונו פון מודרה, אשר היה חלק מהארמייה החמישית. הדיוויזיה נטלה חלק במערכה על הגבולות ובקרב לורן. בשנת ...

                                               

הדיוויזיה ה-35 (האימפריה הגרמנית)

הדיוויזיה הוקמה ב-1 באפריל 1890, ובתחילה חייליה גויסו מאזור גראודנץ, אולם משנת 1912 הם גויסו בעיקר מאזור תורן. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 הייתה הדיוויזיה חלק מהקורפוס ה-17 בפיקוד אוגוסט פון מקנזן, אשר היה חלק מהארמייה השמינית. הדיוו ...