ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309
                                               

1661

שנת 1661 היא השנה ה-61 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1661 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני. 1661 היא שנה פלינדרומית, היחידה במאה ה-17. השנה הפלינדרו ...

                                               

1662

שנת 1662 היא השנה ה-62 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1662 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1663

שנת 1663 היא השנה ה-63 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1663 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1664

שנת 1664 היא השנה ה-64 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1664 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1665

שנת 1665 היא השנה ה-65 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1665 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1666

שנת 1666 היא השנה ה-66 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1666 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני. 1666 היא שנת הפלאות המקורית.

                                               

1667

שנת 1667 היא השנה ה-67 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1667 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1668

שנת 1668 היא השנה ה-68 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1668 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1669

שנת 1669 היא השנה ה-69 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1669 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1670

שנת 1670 היא השנה ה-70 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1670 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1671

שנת 1671 היא השנה ה-71 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1671 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1672

שנת 1672 היא השנה ה-72 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1672 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1673

שנת 1673 היא השנה ה-73 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1673 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1674

שנת 1674 היא השנה ה-74 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1674 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1675

שנת 1675 היא השנה ה-75 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1675 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1676

שנת 1676 היא השנה ה-76 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1676 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1677

שנת 1677 היא השנה ה-77 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1677 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1678

שנת 1678 היא השנה ה-78 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1678 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1679

שנת 1679 היא השנה ה-79 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1679 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1680

שנת 1680 היא השנה ה-80 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1680 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1681

שנת 1681 היא השנה ה-81 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1681 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1682

שנת 1682 היא השנה ה-82 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1682 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1683

שנת 1683 היא השנה ה-83 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1683 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1684

שנת 1684 היא השנה ה-84 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1684 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1685

שנת 1685 היא השנה ה-85 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1685 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1686

שנת 1686 היא השנה ה-86 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1686 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1687

שנת 1687 היא השנה ה-87 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1687 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1688

שנת 1688 היא השנה ה-88 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1688 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1689

שנת 1689 היא השנה ה-89 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1689 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1690

שנת 1690 היא השנה ה-90 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1690 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1691

שנת 1691 היא השנה ה-91 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1691 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1692

שנת 1692 היא השנה ה-92 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1692 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1693

שנת 1693 היא השנה ה-93 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1693 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1694

שנת 1694 היא השנה ה-94 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1694 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1695

שנת 1695 היא השנה ה-95 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1695 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1696

שנת 1696 היא השנה ה-96 במאה ה-17. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1696 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1697

שנת 1697 היא השנה ה-97 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1697 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1698

שנת 1698 היא השנה ה-98 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1698 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1699

שנת 1699 היא השנה ה-99 במאה ה-17. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1699 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1700

שנת 1700 היא השנה ה-100 במאה ה-17. 1 בינואר 1700 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-10 ימים. לפי הלוח הגרגוריאני זו שנה רגילה, שאורכה 365 ימים, אך לפי הלוח היוליאני - זו שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים, ולכן החל מ-1 במרץ 1700 ה ...

                                               

1701

שנת 1701 היא השנה הראשונה במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1701 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1702

שנת 1702 היא השנה השנייה במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1702 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1703

שנת 1703 היא השנה השלישית במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1703 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1704

שנת 1704 היא השנה הרביעית במאה ה-18. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1704 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1705

שנת 1705 היא השנה החמישית במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1705 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1706

שנת 1706 היא השנה השישית במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1706 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1707

שנת 1707 היא השנה השביעית במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1707 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1708

שנת 1708 היא השנה השמינית במאה ה-18. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1708 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1709

שנת 1709 היא השנה התשיעית במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1709 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

                                               

1710

שנת 1710 היא השנה העשירית במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1710 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.