ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277
                                               

1987 בארצות הברית

14 באוקטובר – 16 באוקטובר - ארצות הברית עוקבת בטלוויזיה בשידור חי אחר חילוצה של התינוקת גסיקה מקלור בת ה-18 חודשים אשר נפלה לבאר ביישוב מידלנד שבטקסס. 9 בדצמבר – מיקרוסופט מוציאה לשווקים את Windows 2.0. 19 באוקטובר – "יום שני השחור" - מדד דאו גונ ...

                                               

1988 בארצות הברית

8 בנובמבר – גורג בוש מנצח במערכת הבחירות הנשיאותיות ה-51 של ארצות הברית. 3 ביולי – ספינת הצי האמריקאי "וינסנס" מפילה בטעות מטוס נוסעים איראני, וגורמת למות 290 נוסעיו. 26 בספטמבר – האצן בן גונסון נאלץ להשיב את המדליות האולימפיות שבהן זכה באולימפיא ...

                                               

1989 בארצות הברית

יו"ר בית הנבחרים: גים רייט המפלגה הדמוקרטית עד 6 ביוני, טום פולי המפלגה הדמוקרטית הקונגרס: הקונגרס ה-100 עד 3 בינואר, הקונגרס ה-101 הנשיא: רונלד רייגן המפלגה הרפובליקנית עד 20 בינואר, גורג הרברט ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: רוברט ...

                                               

1990 בארצות הברית

מנהיג הרוב בסנאט: גורג מיטשל המפלגה הדמוקרטית יו"ר בית הנבחרים: טום פולי המפלגה הדמוקרטית הנשיא: גורג הרברט ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-101 סגן הנשיא: דן קווייל המפלגה הרפובליקנית

                                               

1991 בארצות הברית

יו"ר בית הנבחרים: טום פולי המפלגה הדמוקרטית מנהיג הרוב בסנאט: גורג מיטשל המפלגה הדמוקרטית הקונגרס: הקונגרס ה-101 עד 3 בינואר, הקונגרס ה-102 סגן הנשיא: דן קווייל המפלגה הרפובליקנית הנשיא: גורג הרברט ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית

                                               

1992 בארצות הברית

הקונגרס: הקונגרס ה-102 יו"ר בית הנבחרים: טום פולי המפלגה הדמוקרטית הנשיא: גורג הרברט ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: גורג מיטשל המפלגה הדמוקרטית סגן הנשיא: דן קווייל המפלגה הרפובליקנית

                                               

1993 בארצות הברית

מנהיג הרוב בסנאט: גורג מיטשל המפלגה הדמוקרטית סגן הנשיא: דן קווייל המפלגה הרפובליקנית עד 20 בינואר, אל גור המפלגה הדמוקרטית הנשיא: גורג הרברט ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית עד 20 בינואר, ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית הקונגרס: הקונגרס ה-102 עד 3 בינוא ...

                                               

1994 בארצות הברית

הקונגרס: הקונגרס ה-103 סגן הנשיא: אל גור המפלגה הדמוקרטית יו"ר בית הנבחרים: טום פולי המפלגה הדמוקרטית הנשיא: ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית מנהיג הרוב בסנאט: גורג מיטשל המפלגה הדמוקרטית

                                               

1995 בארצות הברית

הקונגרס: הקונגרס ה-103 עד 3 בינואר, הקונגרס ה-104 יו"ר בית הנבחרים: טום פולי המפלגה הדמוקרטית עד 3 בינואר, ניוט גינגריץ המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: גורג מיטשל המפלגה הדמוקרטית עד 3 בינואר, בוב דול המפלגה הרפובליקנית סגן הנשיא: אל גור המפ ...

                                               

1996 בארצות הברית

יו"ר בית הנבחרים: ניוט גינגריץ המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: בוב דול המפלגה הרפובליקנית עד 12 ביוני, טרנט לוט המפלגה הרפובליקנית סגן הנשיא: אל גור המפלגה הדמוקרטית הנשיא: ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית הקונגרס: הקונגרס ה-104

                                               

1997 בארצות הברית

סגן הנשיא: אל גור המפלגה הדמוקרטית מנהיג הרוב בסנאט: טרנט לוט המפלגה הרפובליקנית הנשיא: ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית הקונגרס: הקונגרס ה-104 עד 3 בינואר, הקונגרס ה-105 יו"ר בית הנבחרים: ניוט גינגריץ המפלגה הרפובליקנית

                                               

1998 בארצות הברית

הקונגרס: הקונגרס ה-105 יו"ר בית הנבחרים: ניוט גינגריץ המפלגה הרפובליקנית סגן הנשיא: אל גור המפלגה הדמוקרטית מנהיג הרוב בסנאט: טרנט לוט המפלגה הרפובליקנית הנשיא: ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית

                                               

1999 בארצות הברית

סגן הנשיא: אל גור המפלגה הדמוקרטית יו"ר בית הנבחרים: ניוט גינגריץ המפלגה הרפובליקנית עד 3 בינואר, דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: טרנט לוט המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-105 עד 3 בינואר, הקונגרס ה-106 הנשיא: ביל קלינטון המפ ...

                                               

2000 בארצות הברית

הנשיא: ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית סגן הנשיא: אל גור המפלגה הדמוקרטית הקונגרס: הקונגרס ה-106 מנהיג הרוב בסנאט: טרנט לוט המפלגה הרפובליקנית

                                               

2001 בארצות הברית

הנשיא: ביל קלינטון המפלגה הדמוקרטית עד 20 בינואר, גורג ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-106 עד 3 ביוני, הקונגרס ה-107 מנהיג הרוב בסנאט: טרנט לוט המפלגה הרפובליקנית עד 3 בינואר, טום דאשל המפלגה הדמוקרטית עד 20 בינואר, טרנט לוט המפלגה ...

                                               

2002 בארצות הברית

הקונגרס: הקונגרס ה-107 הנשיא: גורג בוש המפלגה הרפובליקנית סגן הנשיא: דיק צייני המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: טום דאשל המפלגה הדמוקרטית יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית

                                               

2003 בארצות הברית

הנשיא: גורג בוש המפלגה הרפובליקנית יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית סגן הנשיא: דיק צייני המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: טום דאשל המפלגה הדמוקרטית עד 3 בינואר, ביל פריסט המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-107 עד 3 בינואר, ה ...

                                               

2004 בארצות הברית

יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית הנשיא: גורג ווקר בוש המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: ביל פריסט המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-108 סגן הנשיא: דיק צייני המפלגה הרפובליקנית

                                               

2005 בארצות הברית

סגן הנשיא: דיק צייני המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: ביל פריסט המפלגה הרפובליקנית יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית הנשיא: גורג בוש המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-108 עד 3 בינואר, הקונגרס ה-109

                                               

2006 בארצות הברית

סגן הנשיא: דיק צייני המפלגה הרפובליקנית יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית הנשיא: גורג בוש המפלגה הרפובליקנית מנהיג הרוב בסנאט: ביל פריסט המפלגה הרפובליקנית הקונגרס: הקונגרס ה-109

                                               

2007 בארצות הברית

מנהיג הרוב בסנאט: ביל פריסט המפלגה הרפובליקנית עד 3 בינואר, הארי ריד המפלגה הדמוקרטית סגן הנשיא: דיק צייני המפלגה הרפובליקנית מזכירת המדינה: קונדוליזה רייס המפלגה הרפובליקנית יו"ר בית הנבחרים: דניס הסטרט המפלגה הרפובליקנית עד 3 בינואר, ננסי פלוסי ...

                                               

B61

בשנת 2013 ביקש הפנטגון 11 מיליארד דולר לתוכנית הארכת חיים עבור ארסנל ה B61. הקונגרס סירב לאשר את התוכנית כפי שהיא לאור שאלות שעלו לגבי משך הביצוע, המחיר והצורך בחידוש. הבקשה המקורית הייתה של 4 מיליארד דולר שמאז הוכפלה ויעד המסירה הוארך ב-3 שנים מ ...

                                               

WeWork

WeWork היא חברה אמריקאית המספקת שירותים של משרדים וחללי עבודה גמישים ליזמים, לסטארטאפים ולעסקים בכל גודל וכל סוג, כולל חברות אנטרפרייז ותאגידים, אשר מהוות מעל 50 אחוז מחברי WeWork. החברה נוסדה בשנת 2010 ומשרדיה ממוקמים בניו יורק שבארצות הברית. נכ ...

                                               

אוניות הסער האמפיביות מסדרת אמריקה

אוניות הסער האמפיביות מסדרת אמריקה היא סדרת אוניות סער אמפיביות מסוג נושאות מסוקים וסער, בצי ארצות הברית. באוקטובר 2014 נכנסה לשירות פעיל האונייה הראשונה בסדרה: "USS America", ביולי 2020 נכנסה לשירות האונייה השנייה בסדרה: "USS Tripoli". שתי הספינ ...

                                               

אנדרוז (בסיס צבאי)

בסיס אנדרוז הוא מתקן צבאי של ארצות הברית הממוקם במחוז פרינס גורג, מרילנד. המתקן נמצא תחת תחום השיפוט כנף 11 בחיל האוויר של ארצות הברית. ב-2009 מוזגו בסיס חיל האוויר אנדרוז ומתקן הצי וושינגטון, על מנת ליצור את בסיס אנדרוז המאוחד. הבסיס נקרא על שם ...

                                               

ברודוויי (רחוב)

ברודוויי היא שדרה ארוכה ורחבה, החוצה את רובע מנהטן המרכזי בניו יורק לכל אורכו, מדרום-מזרח לצפון-מערב. ברודוויי אף ממשיך צפונה מחוץ לתחומי מנהטן והעיר ניו יורק, והמשכו מגיע למחוז וסטצסטר במדינת ניו יורק.

                                               

גן החיות של סן דייגו

גן החיות של סן דייגו, אשר הוקם בשנת 1915, הוא גן החיות הגדול בעולם. גן החיות של סן דייגו שוכן, לצד גנים ומוזיאונים שונים, בפארק בלבואה שבסן דייגו, קליפורניה. הגן מכיל קרוב ל-4.000 בעלי חיים מכ-800 מינים שונים. גן החיות מופעל באופן פרטי על ידי "הח ...

                                               

דגל ויסקונסין

דגל מדינת ויסקונסין מורכב מרקע כחול כהה שבמרכזו סמל המדינה, מעליו שם המדינה "Wisconsin" ומתחתיו שנת ייסוד המדינה - 1848. דגלה הראשון של ויסקונסין עוצב בשנת 1863 עבור חיילי ויסקונסין שלחמו במלחמת האזרחים האמריקנית. מאז, עבר הדגל מספר גלגולים עד שה ...

                                               

דגל וירגיניה המערבית

דגל וירגיניה המערבית מהווה סמל המדינה במרכז על רקע לבן ומסביבו פס כחול. הדגל אושר ב-7 במרץ 1929. סמל המדינה מסמל את העיסוקים המרכזיים ומשאבי טבע של המדינה. החלק העיקרי של הסמל כולל שם המדינה ואת המוטו שלה: Montani Semper Liberi אנשי ההרים תמיד חו ...

                                               

דגל טקסס

דגל טקסס, הידוע גם כ"דגל הכוכב הבודד", הוצע לקונגרס של רפובליקת טקסס ב-28 בדצמבר 1838 ואושר ב-24 בינואר 1839. גם לאחר שטקסס צורפה לארצות הברית כמדינה ה-28, ב-29 בדצמבר 1845, לא שונה הדגל. הדגל כולל שני פסים אופקיים, העליון לבן והתחתון אדום, ופס כ ...

                                               

דגל מרילנד

דגל מדינת מרילנד מבוסס על נסי המשפחה של גורג קלוורט, הברון הראשון של בולטימור. דגל מדינת מרילנד הוא הדגל היחיד של מדינה בארצות הברית המבוסס על הרלדיקה בריטית. הדגל אומץ על ידי מרילנד ב-25 בנובמבר 1904. דגלו של קלוורט מורכב משני סוגים של סמלים: אל ...

                                               

הוועדה הדמוקרטית הלאומית

הוועדה הדמוקרטית הלאומית הוא הגוף המנהל הרשמי של המפלגה הדמוקרטית של ארצות הברית. הוועדה מרכזת את האסטרטגיה לתמיכה במועמדי המפלגה ברחבי ארצות הברית למשרות מקומיות, ארציות, ולאומיות. היא מארגנת את כינוס הוועדה שנערך כל ארבע שנים כדי למנות ולאשר את ...

                                               

הוועדה הרפובליקנית הלאומית

הוועדה הרפובליקנית הלאומית היא ועדה פוליטית אמריקאית המשמשת כמנהיגות הלאומית של המפלגה הרפובליקנית של ארצות הברית. הוועדה אחראית לפיתוח וקידום המצע המדיני הרפובליקני, וכן לתיאום גיוס כספים ואסטרטגיית בחירות. היא אחראית גם לארגון ולניהול של האספה ...

                                               

הלובי הסעודי בארצות הברית

הלובי הסעודי בארצות הברית הוא קבוצה של חברות יחסי ציבור, עורכי דין ולוביסטים מקצועיים שמועסקים ישירות על ידי הממשלה הסעודית על מנת לרתום את המדיניות והממשל האמריקאי על מנת שיהיה מותאם לאינטרסים של ממשלת ערב הסעודית.

                                               

המרכז ההיסטורי של פילדלפיה

המרכז ההיסטורי של פילדלפיה היא שכונה היסטורית במרכז העיר פילדלפיה שבארצות הברית, הנמצאת בקרבת המפגש של נהרות הדלאוור והסקולקיל, במקום בו במקור ויליאם פן והקווייקרים ייסדו את ההתיישבות הראשונה באזור שתהפוך לימים לעיר פילדלפיה. אטרקציות התיירות הנו ...

                                               

המשנה לתובע הכללי של ארצות הברית

המִשנה לתובע הכללי של ארצות הברית הוא נושא המשרה השנייה בחשיבותה במחלקת המשפטים של ארצות הברית. משרה זו נוצרה ב־1950. בהיעדר תובע כללי עשוי המשנה לתובע הכללי לכהן כתובע כללי. המשנה לתובע כללי נבחר על ידי נשיא ארצות הברית ומאושר על ידי הסנאט. בין ...

                                               

הנקוק (מיין)

הנקוק הוא מחוז במדינת מיין שבארצות הברית. נכון לשנת 2010 אוכלוסיית הנקוק מנתה 54.418 איש. עיר המחוז שלו היא אלסוורת. המחוז נוסד ב-25 ביוני 1789, ונקרא על שמו של מושל מסצוסטס הראשון - גון הנקוק.

                                               

הסנאט של אילינוי

הסנאט של אילינוי הוא הבית העליון של האספה הכללית של אילינוי המורכב מ-59 סנאטורים, המייצגים מחוזות בחירה שנקבעים לפי אוכלוסייה, הנבחרים לכהונה בת 4 שנים. מחוזות הבחירה משתנים כמידי 10 שנים על פי מפקד האוכלוסין של ארצות הברית. על פי המפקד האחרון של ...

                                               

הסנאט של קרוליינה הדרומית

הסנאט של קרוליינה הדרומית הוא הבית העליון של האספה הכללית של קרוליינה הדרומית המורכב מ-46 סנאטורים, סנאטור לכל אחד ממחוזות קרוליינה הדרומית, הנבחרים לכהונה בת 4 שנים. הבחירות לסנאט נעשות במקביל לבחירות לנשיאות ארצות הברית. מאז שנת 2000, המפלגה הר ...

                                               

העימות בין ארצות הברית לאיראן (2019–2020)

משבר המפרץ הפרסי בשנים 2019–2020, המכונה גם העימות האיראני-אמריקני והמשבר במפרץ הוא התעצמות המתחים הצבאיים בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הפרסי. ארצות הברית החלה בבניית נוכחותה הצבאית באזור, כדי להרתיע את איראן ובעלות בריתה מפני תקיפת כוחות ו ...

                                               

הקונגרס המחוזי בניו יורק

הקונגרס המחוזי בניו יורק היה ארגון שהוקם בשנת 1775 במהלך המהפכה האמריקאית, על ידי מורדים, כתחליף לאספה במחוז ניו יורק. הקונגרס החליף את "ועדת המאה". היו שלושה קונגרסים פרובינציאליים עד להקמת האמנה החוקתית הראשונה. הקונגרס המחוזי בניו יורק הוחלף ב ...

                                               

השדרה החמישית

השדרה החמישית היא ציר תנועה ראשי ברובע מנהטן, בעיר ניו יורק. השדרה חוצה את הרובע לאורכו מדרום לצפון. היא הפכה לאחד מסמליה המובהקים של ניו יורק, בשל מרכזיותה וריכוז האתרים שלאורכה. השדרה מתחילה בוושינגטון סקוור פארק בדרום, ועולה צפונה בקו ישר כסרג ...

                                               

התיקון התשיעי לחוקת ארצות הברית

התיקון התשיעי לחוקת ארצות הברית הוא התיקון שלפני האחרון במגילת הזכויות בחוקת ארצות הברית. התיקון קובע כי אין לפרש את החוקה, שבה פורטו זכויות אדם שיש לשמור עליהן, כאילו היא מונה רשימה סגורה של זכויות. כלומר, פירוט הזכויות בחוקה לא יפגע בהגנה על זכ ...

                                               

ועדת הכללים והניהול של הסנאט של ארצות הברית

הוועדה הוקמה לראשונה כוועדה המיוחדת לתיקון כללי הסנאט ב-3 בדצמבר 1867. ב-9 בדצמבר 1874 הפכה לוועדה קבועה. ב-2 בינואר 1947 שונה שם הוועדה ל"וועדה לכללים ומינהל".

                                               

חיל האוויר השמיני של ארצות הברית

חיל האוויר השמיני של ארצות הברית הוא יחידה צבאית המשתייכת ל פיקוד התקיפה הגלובלית במסגרת חיל האוויר של ארצות הברית. מפקדת החיל שוכנת בבסיס חיל האוויר בארקסדייל בלואיזיאנה. החיל משמש ככוח מהלומה אווירית אסטרטגי גלובלי - אחד המרכיבים האוויריים המשר ...

                                               

כביש בין-מדינתי 70 (יוטה)

כביש בין-מדינתי 70 הוא כביש ראשי בתוואי מערכת הכבישים הבין-מדינתיים בארצות הברית. הכביש נמשך לאורך ארצות הברית החל מיוטה וכלה במרילנד. ביוטה הכביש בכיוון מערב למזרח. אורכו ביוטה כ-373 קילומטרים, והוא נמתח לאורך החלק המרכזי של המדינה. ריצפילד היא ...

                                               

מאר-א-לאגו

מאר-א-לאגו הוא בית נופש בפאלם ביץ, פלורידה, אשר בבעלותו של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ משנת 1985. האתר הוקם בין השנים 1924 עד 1927 על ידי מארגורי מריוותר פוסט. האחוזה מכילה 128 חדרים ומשתרעת על שטח של 5.8 דונם. היא כוללת את מועדון מאר-א-ל ...

                                               

מוזיאון הירשהורן

מוזיאון הירשהורן הוא אחד המוזיאונים של הסמיתסוניאן. המוזיאון נמצא במול בוושינגטון בירת ארצות הברית. המוזיאון תוכנן על ידי האדריכל גורדון בנשפט, ומתמקד בעיקר באמנות מודרנית. בגן הפסלים של המוזיאון מוצג פיסול מודרני. המוזיאון קרוי על שמו של מייסדו ...

                                               

מזרח הארלם

מזרח הארלם, הידוע גם כ הארלם הספרדית, הוא חלק בשכונת הארלם הממוקם בצד הצפון מזרחי של מנהטן, ניו יורק שבארצות הברית. מזרח הארלם הוא אחד המקומות בהן אוכלוסייה ממוצא לטיני היא הדומיננטית ביותר באזור: חלק ניכר מהווה אנשים ממוצא פוארטו ריקני, בנוסף למ ...

                                               

מרכז הכנסים של לוס אנגלס

מרכז הכנסים של לוס אנגלס הוא אחד ממרכזי הכנסים והתערוכות הגדולים בארצות הברית ואחד המתקדמים בעולם מבחינה טכנולוגית. המרכז, הממוקם בדרום-מערב הדאונטאון של לוס אנגלס, נחנך ב-1971 והורחב במספר שלבים בין 1993 ו-1997. שטח התצוגה משתרע על 67.000 מטר מר ...