ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252
                                               

שריר הזרוע

שריר הזרוע ממוקם במדור הקדמי של הזרוע, עמוק יותר לשריר הזרוע הדו ראשי. שניהם מתפקדים ככופפים של המרפק, כאשר שריר הזרוע הוא הכופף החזק יותר והמשמעותי יותר מביניהם.

                                               

שריר הזרוע הדו-ראשי

שריר הזרוע הדו-ראשי או שריר הקיבורת הוא שריר, הנמצא במדור הקדמי של הזרוע. כפי שמובן משמו, שריר זה מורכב משני ראשים. מקור הראשים באזור הכתף, והם מתאחדים למבנה אחד המתחבר לאמה באזור המרפק. שריר הזרוע הדו-ראשי עובר מעל לשני מפרקים ופעולתו משפיעה על ...

                                               

שריר הזרוע והחישור

שריר הזרוע והחישור הוא שריר הממוקם במדור האחורי של האמה. השריר נמצא בחלק הצידי ביותר של האמה ואף מהווה את הגבול הצידי של גומץ המרפק. השריר פועל בעיקר כמכופף של המרפק ומספק תנועה חזקה ומהירה במיוחד כאשר האמה במנח נייטרלי בין סיבוב כלפי מעלה לסיבוב ...

                                               

שריר הזרוע התלת-ראשי

שריר הזרוע התלת-ראשי נמצא במדור האחורי של הזרוע ומרכיב כ-60 אחוזים ממסת השריר של הזרוע. שריר זה מורכב משלושה ראשים המכונים הראש הארוך, הראש הצידי והראש התיכון. התלת-ראשי הוא השריר המניע העיקרי של המרפק לכיוון פשיטה.

                                               

השריר מנגד הזרת

השריר מנגד הזרת הוא אחד השרירים בבליטת תת-כף היד והעמוק שבהם. כיווץ השריר מניע את עצם המסרק החמישית לכיוון כיפוף וסיבוב לכיוון מרכז כף היד. תנועה זו מציבה את הזרת אל מול האגודל.

                                               

השריר כופף הזרת הקצר (כף יד)

השריר כופף הזרת הקצר הוא אחד השרירים בבליטת תת-כף היד. כיווץ השריר מכופף את הזרת במפרק בין עצם המסרק החמישית לגליל המקורב של האצבע החמישית.

                                               

השריר מצדיד הזרת (כף יד)

השריר מצדיד הזרת הוא אחד השרירים בבליטת תת-כף היד. כיווץ השריר מרחיק את הזרת מיתר האצבעות וכן יש בכיווצו לסייע לכיפוף הזרת.

                                               

השריר פושט הזרת

תחילתו של השריר פושט הזרת בעילית העלי הצידית של עצם הזרוע באזור המרפק. השריר נכנס לכף היד בנפרד מגידי השריר פושט האצבעות ומתפצל לשנים. אחד הפיצולים נאחז בגיד השריר פושט האצבעות והשני נאחז ישירות בחלק האחורי של מערכת הרצועות של הזרת.

                                               

שריר החרטום והזרוע

שריר החרטום והזרוע הוא שריר ארוך ודק הממוקם בחלקה המקורב של הזרוע. השריר פועל עם יתר שרירי הכתף כשריר עזר לכיפוף הזרוע ולקירובה לגוף.

                                               

שריר הכף הארוך

שריר הכף הארוך ממוקם במדור הקדמי של האמה, צידי לו השריר כופף שורש היד החישורי ותיכון לו השריר כופף שורש היד הגומדי. השריר מניע את שורש כף היד לכיוון כיפוף ומהדק את אֲלַל כף היד. שריר הכף הארוך חסר בחלק מהאוכלוסייה. ב־14–16 אחוזים מאוכלוסיית הלבני ...

                                               

השריר הכפן המרובע

השריר הַכַּפָּן הַמְרֻבָּע הוא אחד משרירי האמה העמוקים. השריר הוא המניע העיקרי של האמה בסיבוב כף היד כלפי מטה, מסייע לו בפעולה זו השריר הכפן העגול. מיקומו העמוק צמוד לחלקן המרוחק של עצמות האמה, מאפשר לו לייצב אותן זו מול זו.

                                               

השריר הכפן העגול

השריר הַכַּפָּן הֶעָגוֹל ממוקם בקדמת האמה. השריר בעל שני הראשים מהווה את הגבול התיכון של גומץ המרפק. הכפן העגול פועל יחד עם השריר הכפן המרובע לסיבוב כלפי מטה של האמה וכן כמכופף חלש של האמה.

                                               

השריר המך-קוצי

השריר הַמַּךְ-קוֹצִי, הממוקם בחלקה האחורי של עצם השכם, הוא אחד מהשרירים מסובבי הכתף. השריר מכונה על פי מיקומו על עצם השכם, בגומץ שמתחת לקוץ השכם. השריר פועל על מפרק הזרוע כמסובב לכיוון חיצוני של הזרוע וכן בסינרגיה עם יתר מסובבי הכתף כמייצב של המפרק.

                                               

שריר המרפק

שריר המרפק הוא שריר קטן הסמוך לזיז המרפק של הגומד בחלקו האחורי של המרפק. יש שמתייחסים אליו כאל חלק משריר הזרוע התלת ראשי. בעת כיווצו מסייע השריר לפשיטת המרפק. הוא גם מרחיק את הגומד בזמן סיבוב אמה כלפי מטה ומייצב את מפרק המרפק.

                                               

השריר העגול הגדול

השריר העגול הגדול הוא אחד השרירים המחברים בין עצם השכם לעצם הזרוע. השריר ממוקם מתחת לעצם השכם והוא מהווה, יחד עם שריר הגב הרחיב את הדופן האחורי של בית השחי. כיווץ השריר מביא לסיבוב פנימי של הזרוע ולקירובה לגו. כאשר הזרוע במנח כיפוף, פועל השריר לה ...

                                               

השריר העגול הקטן

השריר העגול הקטן הוא אחד מהשרירים מסובבי הכתף. השריר ממוקם בחלקה האחורי התחתון של עצם השכם ומחובר בינה לבין עצם הזרוע. בהפעלתו מסובב השריר את הזרוע לכיוון חיצוני וכאחד ממסובבי הכתף, שומר השריר על יציבות מפרק הזרוע.

                                               

השריר הרום קוצי

השריר הרוּם קוֹצִי הממוקם בחלקה האחורי-עליון של עצם השכם הוא אחד מהשרירים מסובבי הכתף. שמו של השריר ניתן לו על פי מיקומו על עצם השכם, מעל לקוץ השכם וזאת בדומה לשריר המך הקוצי הממוקם מתחת לקוץ השכם. השריר פועל על מפרק הזרוע יחד עם שריר הדלתא כמרחי ...

                                               

השריר כופף שורש היד הגומדי

השריר כופף שורש היד הגומדי ממוקם במדור הקדמי של האמה, הוא התיכון מבין השרירים הכופפים של האמה. השריר מניע את כף היד לכיוון כיפוף ולכיוון קירוב.

                                               

השריר פושט שורש היד הגומדי

השריר פושט שורש היד הגומדי הוא השריר התיכון במדור האחורי של האמה. בעת כיווצו פועל השריר ליישור של שורש כף היד ולהנעתו לכיוון קירוב. שילוב של כיווץ פושט שורש היד הגומדי עם כיווץ של פושט שורש היד החישורי יגרום ליישור של שורש כף יד ושילובו עם כיווץ ...

                                               

השריר כופף שורש היד החישורי

השריר כופף שורש היד החישורי ממוקם במדור הקדמי של האמה, צידי לו השריר הכפן העגול ותיכון לו שריר הכף הארוך. הגיד המרוחק של השריר נמצא בצד החישורי של שורש כף היד, כלומר בצד בה נמצאת עצם החישור. השריר מניע את שורש כף היד לכיוון כיפוף ולכיוון הרחקה. ב ...

                                               

השריר פושט שורש היד החישורי הארוך

השריר פושט שורש היד החישורי הארוך הוא אחד מהשרירים השטחיים בחלקה האחורי של האמה. כיווץ השריר מביא לתנועת פשיטה של שורש כף היד ולהטיה שלה לכיוון חישורי. בזמן כיפוף של אצבעות כף היד, פועל פושט היד החישורי הארוך יחד עם השריר פושט שורש היד החישורי הק ...

                                               

השריר פושט שורש היד החישורי הקצר

השריר פושט שורש היד החישורי הקצר הוא אחד השרירים השטחיים בחלק האחורי של האמה. כיווץ השריר מביא לתנועת פשיטה של שורש כף היד ולהטיה שלה לכיוון חישורי. בזמן כיפוף של אצבעות כף היד, פועל פושט היד החישורי הקצר יחד עם השריר פושט שורש היד החישורי הארוך ...

                                               

השרירים התולעיים (כף יד)

השרירים התולעיים הם ארבעה שרירים עמוקים בתוך כף היד. שריר תולעי אחד מחובר לכל אחת מארבע האצבעות התיכונות. כיווץ שריר תולעי מכופף את האצבע אליה הוא מחובר במפרק בין עצם המסרק לגליל המקורב ובה בעת פושט את המפרקים שבין הגלילים של אותה אצבע.

                                               

השריר התת-שכמי

השריר התת-שכמי ממוקם בין עצם השכם לבין בית החזה. השריר הוא אחד מארבעת השרירים מסובבי הכתף. השריר פועל על מפרק הזרוע כמסובב לכיוון פנימי של הזרוע וכמקרב של הזרוע וכן בסינרגיה עם יתר מסובבי הכתף כמייצב של המפרק.

                                               

עורק בית הברך

עוֹרֵק בֵּית הַבֶּרֶךְ הוא עורק ברגל, באזור הברך, הממשיך את עורק הירך לאחר מעברו במבקע המתוויכים. העורק נע בגומץ הברך ומסתיים בגבולו התחתון של שריר בית הברך, שם הוא מתפצל לעורק השוקה הקדמי ולעורק השוקה האחורי.

                                               

עורק הירך

עורק הירך הוא עורק גדול בירך ואחד העורקים המשמעותיים בגפה התחתונה, אשר אחראי לרוב אספקת הדם באזור זה – וקלינית, אם הוא ייחסם, תיעצר כל אספקת הדם לגפה התחתונה. עורק הירך מסתעף למספר עורקים. עורק זה הוא המשך של עורק הכסל החיצון ומתחיל ברצועה המפשעת ...

                                               

אגן

ה אגן הוא מבנה גַרמי הממוקם בבסיס עמוד השדרה. תוצר של שלוש עצמות שהתאחו בבוגרים, האגן מחבר בין עמוד השדרה לגפיים התחתונות בחיבורו לעצם העצה דרך מפרק העצה והכסל מצד אחד ודרך מבנה באגן המכונה "מַרְחֶשֶׁת", שהיא ה"מכתש" של המפרק הכדורי של הירך בצד ה ...

                                               

עצם הירך

עצם הירך או קוּלִית היא העצם הגדולה והחזקה ביותר בגוף האדם. בשלד ממוקמת עצם הירך, המסווגת כעצם ארוכה, בין האגן לשוקה. מפרקה העליון הוא מפרק הירך ומפרקה התחתון הוא הברך.

                                               

עצמות המסרק (כף רגל)

עצמות המסרק הן חמש עצמות המסווגות כעצמות ארוכות. ממוקמות בין עצמות שורש הרגל לגלילים, ויחד איתם הן מרכיבות את שלד כף הרגל. כל אחת מחמש עצמות המסרק מופרקת בצידה המרוחק עם אחת האצבעות. שמה של כל עצם ניתן לה לפי האצבע אליה היא מופרקת - עצם המסרק הרא ...

                                               

מרחשת (אנטומיה)

שלוש עצמות האגן מרכיבות את המרחשת. שתי חמישיות ממנה מרכיבה עצם השת, אשר תוחמת את המרחשת מצדדיה ומחלקה התחתון. את חלקה העליון של המרחשת תוחמת עצם הכסל המהווה קצת פחות משתי חמישיות ממבנה המרחשת. החלק האמצעי במרחשת, המהווה את החמישית האחרונה מהמבנה ...

                                               

שוקה

ה שוקה, היא אחת מעצמות השוק. להוציא את עצם הירך, זוהי העצם הארוכה ביותר בשלד האדם. ממוקמת בין עצם הירך לעצמות שורש הרגל, מפרקה המקורב הוא הברך ומפרקה המרוחק הוא הקרסול. צמודה אליה, דרך שני מפרקים ודרך קרום בין גרמי, היא עצם השוקית.

                                               

שוקית

שוקית היא העצם הצמודה לחלקה הצידי של השוקה דרך שני מפרקים בחלקה העליון והתחתון. השוקית קטנה מהשוקה ובהשוואה לעצמות ארוכות אחרות בשלד האדם, היא הצרה ביותר יחסית לאורכה. הקצה העליון שלה ממוקם מעט למטה ממפרק הברך, כך שהיא איננה מהווה חלק מהמפרק. הקצ ...

                                               

עצמות שורש הרגל

עצמות שורש הרגל, הן שבע עצמות כף הרגל המקובצות יחדיו בין השוקה והשוקית לבין עצמות המסרק. הן אינן משויכת לאצבעות הרגל, בשונה מעצמות המסרק שכל אחת מהן משויכת לאחת האצבעות. המפרק בין השוקה והשוקית לעצמות שורש הרגל הוא הקרסול. העצמות המרכיבות את שורש ...

                                               

השריר האגסי

השריר האגסי ממוקם בחלקו העמוק של העכוז. כיווצו של השריר מביא לייצוב של ראש הירך במרחשת ולהנעת הירך לכיוון סיבוב חיצוני ופשיטה וגם להרחקת הירך כאשר היא כפופה. דרך השריר או בסמוך לו עובר עצב השת. כאשר השריר מגורה, יפגע גם העצב ויופיעו תסמינים הקשור ...

                                               

השריר החצי גידי

השריר החצי גידי הוא אחד משרירי מיתר הברך. השריר ממוקם בחלקה האחורי של הירך, עמוק לשריר החצי קרומי הצמוד אליו. כאשר מתכווצים החצי גידי והחצי קרומי, הם פועלים כמכופפים של הברך או פושטים של מפרק הירך וכאשר הברך כפופה הם יכולים לסובב את השוק פנימה.

                                               

השריר החצי קרומי

השריר החצי קרומי הוא אחד משרירי מיתר הברך. השריר ממוקם בחלקה האחורי של הירך, עמוק יותר מהשריר החצי גידי הצמוד אליו. כאשר מתכווצים החצי קרומי והחצי גידי, הם פועלים כמכופפים של הברך או פושטים של מפרק הירך וכאשר הברך כפופה הם יכולים לסובב את השוק פנימה.

                                               

השריר המתוויך הגדול

השריר המתוויך הגדול הוא הגדול בקבוצת השרירים המקרבים של הירך. כיווץ של השריר המתוויך הגדול מקרב את הירך וגם מניע את הירך לכיוון כיפוף. חלקו האחורי פועל בדומה לשרירי מיתר הברך ומניע את מפרק הירך לכיוון פשיטה.

                                               

השריר המתוויך הקצר

השריר המתוויך הקצר הוא אחד השרירים המתוויכים של הירך. השריר ממוקם קדמי יותר מהשריר המתוויך הגדול ואחורי יותר משריר המסרק והשריר המתוויך הארוך. כיווץ של השריר המתוויך הקצר מקרב את הירך ואף מניע אותה לכיוון כיפוף.

                                               

השריר הסותם הפנימי

השריר הסותם הפנימי הוא אחד משרירי העכוז העמוקים. שרירי התאומים צמודים לשריר הסותם הפנימי ויחד איתו הם מסובבים את הירך לכיוון חיצוני כאשר הירך במנח פשיטה, מרחיקים את הירך כאשר היא במנח כיפוף ומייצבים את עצם הירך במרחשת במפרק הירך.

                                               

השריר העדין

השריר העדין הוא השריר השטחי ביותר בחלקה התיכון של הירך. כיווץ השריר מקרב את הירך, מכופף את הברך ומסובב אותה פנימה. חולשתו היחסית של השריר בהשוואה ליתר השרירים המקרבים של הירך, ומבנה אספקת הדם שלו, הפכוהו למועמד נוח להסרה ולהשתלה עצמית במקום שרירי ...

                                               

השריר השוקיתי השלישי

השריר השוקיתי השלישי הוא אחד מהשרירים במדור הקדמי של השוק. השריר פועל להנעת כף הרגל לכיוון כפיפה גבית ולהפניית כף הרגל כלפי חוץ.

                                               

השריר השוקתי האחורי

השריר השוקתי האחורי נמצא עמוק בחלקה האחורי של השוק. כיווץ השריר מניע את הקרסול לכיוון כפיפה כפית ואת כף הרגל הוא מפנה כלפי פנים.

                                               

השריר השוקתי הקדמי

השריר השוקתי הקדמי נמצא במדור הקדמי של השוק. כיווצו מניע את הקרסול לכיוון כפיפה גבית ואת כף הרגל הוא מפנה כלפי פנים. כמניע עיקרי של הקרסול, פגיעה בתפקוד השריר תגרום לצניחת כף רגל.

                                               

השריר כופף הבוהן הארוך

השריר כופף הבוהן הארוך נמצא בחלק העמוק של המדור האחורי של השוק. השריר הוא כופף חזק של מפרקי בוהן הרגל וכופף משני של הקרסול. פעולתו משמעותית בדחיפת הרגל קדימה במהלך מעגל ההליכה או הריצה וכן בקפיצה. השריר פועל גם לשמירה על הקשת האורכית של כף הרגל.

                                               

השריר כופף הבוהן הקצר

השריר כופף הבוהן הקצר נמצא בכל כף רגל, בשכבה השלישית של שרירי כף הרגל. כופף הבוהן הקצר מכופף את בוהן הרגל במפרק בין עצם המסרק הראשונה לגליל המקורב של הבוהן. חלקו המרוחק של השריר מחולק לשני ראשים ובגידו של כל אחד מהם עצם ססמואידית. העצמות הזעירות ...

                                               

השריר מותח המחתלה הרחבה

השריר מותח המחתלה הרחבה הוא אחד משרירי הירך. השריר ממוקם בחלק הצידי של הירך. בעת כיווצו, מותח השריר את המחתלה הרחבה העוטפת את שרירי הירך. המחתלה הרחבה ההדוקה מסביב לשרירים מאפשרת להם לפעול ביתר יעילות. כיווץ השריר גם מרחיק את הירך, מסובב אותה פני ...

                                               

השריר מצדיד הבוהן

השריר מצדיד הבוהן הוא אחד משרירי כף הרגל. הוא ממוקם בשכבה השטחית של שרירי החלק התחתון של כף הרגל, לאורך החלק התיכון של כף הרגל. כיווץ השריר בצורה מבודדת מכופף את הבוהן הראשונה וכן מרחיק אותה הצידה לכיוון תיכון. כחלק מקבוצת שרירי השכבה השטחית של כ ...

                                               

השריר מצדיד הזרת (כף רגל)

השריר מצדיד הזרת הוא אחד משרירי כף הרגל. הוא ממוקם בשכבה השטחית של שרירי החלק התחתון של כף הרגל, לאורך החלק הצידי של כף הרגל. כיווץ השריר בצורה מבודדת מכופף את האצבע החמישית וכן מרחיק אותה הצידה לכיוון צידי. כחלק מקבוצת שרירי השכבה השטחית של כף ה ...

                                               

השריר פושט האצבעות הארוך

השריר פושט האצבעות הארוך הוא אחד מהשרירים במדור הקדמי של השוק. השריר פועל להנעת ארבע אצבעות כף הרגל הצידיות לכיוון פשיטה ולהנעת כף הרגל לכיוון כפיפה גבית.

                                               

השריר פושט הבוהן הארוך

השריר פושט הבוהן הארוך הוא אחד מהשרירים במדור הקדמי של השוק. השריר פועל להנעת הבוהן הראשונה לכיוון פשיטה ולהנעת כף הרגל לכיוון כפיפה גבית.